Про журнал

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

 

Рік заснування: 2011

Галузь та проблематика: Збірник має за мету висвітлення актуальних питань з проблем розрахунків, проєктування, будівництва, експлуатації та реконструкції мостів, тунелів і інших інженерних споруд, застосування сучасних будівельних матеріалів і технологій будівництва, пошуку шляхів підвищення надійності та подовження довговічності інженерних споруд.

ISSN 2413-6212 (Online), ISSN 2227-1252 (Print)

Журнал зареєстровано:
- в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення №924 від 28.09.2023. Ідентифікатор медіа: R30-01396 (Рішення Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення № 924 від 28.09.2023 та Витяг із "Переліка суб’єктів у сфері медіа");
- Видання внесено до Категорiї Б "Переліку наукових фахових видань України" (наказ Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 ; технічні науки).

Періодичність: 2 рази на рік (червень і грудень)

Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами)

Індексація журналу: Open Ukrainian Citation Index (OUCI), CrossRef, Ulrichsweb, WorldCat, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інституційний репозитарій ДНУЗТ ім. В. Лазаряна

Засновник: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Головний редактор: Тютькін Олексій Леонідович, доктор технічних наук

Відповідальний секретар: Бондаренко Наталія Костянтинівна, асистент

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кафедра «Транспортна інфраструктура», ауд. 2401, м. Дніпро, Україна, 49010

Тел.: +38 (066) 290 45 18

e-mail: vidpsec.mit@gmail.com

 

Галузь та проблематика

Публікації оригінальних та оглядових робіт з проблем розрахунків, проєктування, будівництва, експлуатації та реконструкції мостів, тунелів і інших інженерних споруд, застосування сучасних будівельних матеріалів і технологій будівництва, пошук шляхів підвищення надійності та подовження довговічності інженерних споруд.

Процес рецензування

Матеріали рецензуються членами редакційної колегії збірника та сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об’єктивності й з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості, та редагуються.

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису. З автором узгоджуються правки, які, на думку редакції, можуть змінити зміст тексту.

Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці журналу.

Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори.

Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю.

Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.

Текст у рукописах статей перевіряється на наявність плагіату (онлайн-сервіс Unicheck). 

Авторські права та ліцензування

Журнал надає відкритий доступ до всього свого змісту. Таким чином, авторські права на статті, опубліковані в цьому журналі, зберігаються за авторами згідно з умовами Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Ліцензія CC BY дозволяє комерційне та некомерційне повторне використання. Такий доступ пов'язаний із збільшенням читацької аудиторії та збільшенням цитування авторського твору. Для отримання додаткової інформації про цей підхід див. Public Knowledge ProjectDirectory of Open Access Journals або Будапештську ініціативу відкритого доступу.

Ліцензія CC BY 4.0 дозволяє користувачам будь-яким чином копіювати, поширювати та адаптувати твір за умови, що вони належним чином вказують на автора. Тому редакція журналу не заважає розміщувати опубліковані матеріали у сторонніх сховищах. Для того, щоб захистити рукописи від привласнення недоброчесними авторами, слід зробити посилання на оригінальну версію твору.

Періодичність публікації

Журнал виходить два рази на рік

Політика відкритого доступу

Статті цього журналу безпосередньо доступні всім бажаючим, виходячи з принципу, що вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню загального знання.