Редакційний штат

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

O. M. Pshinko, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛУ

Олексій Леонідович Тютькін, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Наталія Костянтинівна Петросян, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Володимир Максимович Ахундов, Національна металургійна академія України, Ukraine

Юрій Леонідович Винников, Полтавський націо-нальний технічний університет імені Юрія Кондра-тюка, Ukraine

Геннадій Іванович Гайко, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

Сергій Миколайович Гапєєв, Національний техні-чний університет «Дніпровська політехніка», Ukraine

Йосип Йосипович Лучко, Львівська філія ДНУЗТ, Ukraine

Микола Іванович Нетеса, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

Володимир Дмитрович Петренко, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

Андрій Аркадійович Плугін, Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

Анатолій Валентинович Радкевич, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

Андрій Сергійович Саммаль, Тульський держав-ний університет, Russian Federation

Войчек Франус, Люблінська політехніка, Poland

Ахмад Алхдур, Університет Ель-Балка Аплайед, Ас-Сальт, Йорданія, Jordan