Редакційний штат

Головний редактор

  1. Олексій Леонідович Тютькін, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна

Редколегія

  1. Володимир Дмитрович Петренко, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна
  2. Йосип Йосипович Лучко, Львівська філія ДНУЗТ, Україна
  3. Анатолій Валентинович Радкевич, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна
  4. Микола Іванович Нетеса, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна
  5. Андрій Аркадійович Плугін, Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  6. Войчек Франус, Люблінська політехніка, Польща

Відповідальний секретар

  1. Наталія Костянтинівна Петросян, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна