Редакційний штат

Головний редактор

 1. Володимир Дмитрович Петренко, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна

Редколегія

 1. Михайло Ісаакович Казакевич, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна
 2. Роман Овсійович Гейзен, Науково-дослідна лабораторія транспортних споруд та мостів (НДЛ ТРАНСМІСТ), Російська Федерація
 3. Володимир Васильович Кулябко, Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, Україна
 4. Альберт Іванович Лантух-Лященко, Національний транспортний університет, Україна
 5. Йосип Йосипович Лучко, Львівська філія ДНУЗТ, Україна
 6. Анатолій Валентинович Радкевич, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна
 7. Микола Іванович Нетеса, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна
 8. Людмила Михайлівна Тимофієва, Пермський національний дослідницький політехнічний університет, Російська Федерація
 9. Андрій Аркадійович Плугін, Український державний університет залізничного транспорту, Україна
 10. Войчек Франус, Люблінська політехніка, Польща

Відповідальний секретар

 1. Валентина Іванівна Соломка, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна

Літературний редактор

 1. Олексій Леонідович Тютькін, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна