Редакційний штат

ГОЛОВА РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

Олександр Миколайович Пшінько, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛУ

Олексій Леонідович Тютькін, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Наталія Костянтинівна Бондаренко, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Дмитро Олегович Банніков, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine


Юрій Леонідович Винников, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Ukraine


Геннадій Іванович Гайко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine


Сергій Миколайович Гапєєв, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Ukraine


Віталій Володимирович Ковальчук, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine


Йосип Йосипович Лучко, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine


Микола Іванович Нетеса, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine


Володимир Дмитрович Петренко, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine


Андрій Аркадійович Плугін, Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Ukraine


Анатолій Валентинович Радкевич, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine


Радомир Олексійович Тімченко, Криворізький національний університет, Ukraine


Володимир Григорович Шаповал, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна

Абдельрахман Абуальадас, Al-Balqa` Applied University, Al-Salt, Jordan

Ахмад Алхдур, Al-Balqa` Applied University, Al-Salt, Jordan

Станислав Фіц (Stanisław Fic), Politechnika Lubelska, Lublin, Poland

Микола Петрович Сисин (Mykola Sysyn), Technische Universität Dresden, Dresden, Germany