ДИНАМІЧНИЙ ВПЛИВ ШВИДКІСНОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО РУХУ НА РОЗРІЗНІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ ПРОГОНОВІ БУДОВИ

Автор(и)

  • О. G. Marinichenko Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2016/103387

Ключові слова:

динаміка мостів, залізобетонні мости, розрізні прогонові будови, високошвидкісний рух

Анотація

Мета. Порівняння динамічного впливу пасажирського швидкісного потягу на розрізні залізобетонні прогонові будови різних прольотів під впливом залізничного руху. Методика. Моделювання процесів взаємодії рухомого навантаження і пружної стержневої системи за допомогою моделі, яка описує динамічну роботу стержневої системи, яка володіє інерцією, при взаємодії з групою силових факторів. Для динамічного розрахунку прогонових будов мостів на ВСМ застосовується метод прямого інтегрування, який дозволяє визначити не тільки основні параметри напружено-деформованого стану споруди в даний момент часу, але і встановити «критичні» швидкості руху навантаження. Цей метод називається розрахунком у часовій області. Результати. Швидкість руху пасажирського потягу в межах досліджуваних швидкостей (до 200 км/год) не має значного впливу на величину прогину прогонової будови. Збільшення швидкості призводить до зростання величини прискорень переміщень прогонової будови. Наукова новизна. Досліджено вплив високошвидкісних пасажирських потягів за сучасними європейськими нормами на типові залізобетонні прогонові будови. Практична значимість. Визначено можливість і перспективи впровадження швидкісного руху на існуючих штучних спорудах.

Біографія автора

О. G. Marinichenko, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Кафедра «Мости і тунелі»

Посилання

REFERENCES

DSTU-N B EN 1991-2:2010. Jevrokod 1. Diji na konstrukciji. Chastyna 2. Rukhomi navantazhennja na mosty (EN 1991-2:2003, IDT)[EN 1991-2:2003 Eurocode 1: Actions on structures – Part 2: Traffic loads on bridges]. Kyiv, Minrehionbud Ukrayiny Publ., 2010, 207.

Kostyuk M. D., Kozak V. V., Yakovlev V. O. and others. Budivnyctvo ta reconstrukcya zaliznichnoyi merezhi Ukraini dlya zbilshennya propusknoyi spromozhnosti ta zaprovadzhennya shvidkisnogo ruhu poyizdiv [Construction and reconstruction of railway network of Ukraine for increasing of carrying capacity and implementation of high-speed movement]. Kyiv, Paton Electric Welding Institute of NAS of Ukraine Publ., 2010. 216 p.

Bresler M. M., Radzykhovskiy Y. A., Roytburd Z. G., Tenenbaum E. M. Vzaimodejstvie nerazreznogo proletnogo stroenija s podvizhnym sostavom [The interaction of continuous span with moving stock]. Voprosy dinamiki mostov i teorii kolebanij – Problems of bridge dynamics and vibration theory, 1982, vol. 222/26, pp. 90-104.

Artiomov V. E., Mudraya I. G. Garmonicheskij analiz izgibnyh kolebanij nerazreznyh proletnyh stroenij mostov [Harmonic analysis of bending vibrations of continuous bridge spans]. Vіsnyk Dnіpropetrovskoho natsіonalnoho unіversitetu zalіznychnoho transportu іmenі akademіka V. Lazariana. [Bulletin of Dniepropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2010, vol. 31, - pp. 157-160.

Zaporozhec D. K. Issledovanija prostranstvennyh kolebanij metallicheskih mostov s nerazreznymi proletnymi stroenijami [Research of spatial vibrations of metal bridges with continuous beams]. Teorija kolebanij i dinamika mostov- Vibration theory and bridge dynamics, 1969, vol. 89, pp.101-112.

Zaporozhec D. K. Amplitudy gorizontal’nyh kolebanij mostov s nerazreznymi proletnymi stroenijami [Amplitudes of horizontal vibrations of bridges with continuous spans]. Teorija kolebanij i dinamika mostov – Vibration theory and bridge dynamics, 1969, vol. 89, pp. 112-119.

Soldatov K. I., Zhelezniak H. S., Hurzhiy K.V. Doslіdzhennja dinamіki nereguljarnih po dovzhinah progonіv mostovih konstrukcіj [Research of dynamics of lengthwise irregular spans of bridge structures]. Vіsnyk Dnіpropetrovskoho natsіonalnoho unіversitetu zalіznychnoho transportu іmenі akademіka V. Lazariana. [Bulletin of Dniepropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2004, vol. 4, pp. 221-226.

Nakaz № 436/N ot 06.08.2013. Pro vstanovlennja dopustimih shvidkostej ruhu poїzdіv na Pridnіprovs’kіj zalіznicі [Order № 436/Н form 06.08.2013. About establishing of allowed movement speeds for trains of Pryndiprovska railway].

Pіdtrimka іntegracії Ukraїni do Trans-Єvropejs’koї transportnoї merezhі TЄM-T. RK 2. Shvidkіs-nij zalіznichnij transport. Zakljuchnij zvіt 2.1. Gruden’ 2010 roku [Support of Ukrainian integration into trans-European transport network TETN. PK2. High-speed railway transport. Final report 2.1. December 2010] Available at: http://www.ten-t.org.ua/ua/

Bate K., Wilson E. Chislennye metody analiza i metod konechnyh elementov [numerical methods of analysis and finite-element method], Moskow, Stroyizdat Publ., 1982. 448 p.

Fryba, L. Dynamics of Railway Bridges. Prague, Academia Prague Publ., 1996. 330 p.

Fryba, L. Vibration of Solids and Structures Under Moving Loads. Prague, Academia Prague Publ., 1972. 484 p.

O’Connor C., Show P. A. Bridge Loads. London, Spon Press, 11 New Fetter Lane, EC4P 4EE. 2000. 350 p.

Paoluzzi A. Geometric Programming for Computer-Aided Design, England. West Sussex: PO19 8SQ, Wiley & Sons Ltd, 2003. 799 p.

Garg V. K., Dukkipati R. V. Dynamics of railway vehicle systems. Toronto, Academic Press Publ., 1984. 390 p.

За ГОСТ

ДСТУ-Н Б EN 1991-2:2010. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 2. Рухомі навантаження на мости (EN 1991-2:2003, IDT) [Текст]. – Надано чинності 2010-27-12. – Київ : Мінрегіонбуд, 2010. – 207 с.

Костюк, М. Д. Будівництво та реконструкція залізничної мережі України для збільшення пропускної спроможності та запровадження швидкісного руху поїздів [Текст] / М. Д. Костюк, В. В. Козак, В. О. Яковлев та ін. – Київ : ІЕЗ ім. Є. О. Патона. – 2010. – 216 с.

Бреслер, М. М. Взаимодействие неразрезного пролетного строения с подвижным составом [Текст] / М. М. Бреслер, Ю. А. Радзиховский,

З. Г. Ройтбурд, Э. М. Тененбаум // Вопросы динамики мостов и теории колебаний. – Днепропетровск, 1982. – Вып. 222/26. – С. 90-104

Артемов, В. Е. Гармонический анализ изгибных колебаний неразрезных пролетных строений мостов [Текст] / В. Е. Артемов, И. Г. Мудрая // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Вип. 31. – 2010. – С. 157-160.

Запорожец, Д. К. Исследования пространственных колебаний металлических мостов с нераз-резными пролетными строениями [Текст] / Д. К. Запорожец // Теория колебаний и динамика мостов. – Днепропетровск, 1969. – Вып. 89. – С. 101-112.

Запорожец, Д. К. Амплитуды горизонтальных колебаний мостов с неразрезными пролетными строениями [Текст] / Д. К. Запорожец // Теория колебаний и динамика мостов. – Днепропетровск, 1969. – Вып. 89. – С. 112-119

Солдатов, К. І. Дослідження динаміки нерегулярних по довжинах прогонів мостових конструкцій [Текст] /К. І. Солдатов, Г. С. Железняк,

К. В. Гуржий // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2004. – Вип.4. – С. 221-226

Наказ № 436/Н від 06.08.2013. Про встановлення допустимих швидкостей руху поїздів на Придніпровській залізниці [Текст].

Підтримка інтеграції України до Трансєвропейської транспортної мережі ТЄМ-Т: РК.2 Швидкісний залізничний транспорт. Заключний звіт 2.1, 2010 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ten-t.org.ua/ua/

Бате, К. Численные методы анализа и метод конечных элементов [Текст] / К. Бате, Е. Вилсон. – Москва : Стройиздат. – 1982. – 448 с.

Fryba, L. Dynamics of Railway Bridges [Text] / L. Fryba. – Prague : Academia Prague. – 1996. – 330 p.

Fryba, L. Vibration of Solids and Structures Under Moving Loads [Text] / L. Fryba. – Prague : Aca-demia Prague. –1972. – 484 p.

O’Connor, C. Bridge Loads [Text] / C. O’Connor, P. A. Show. – London: Spon Press, 11 New Fetter Lane, EC4P 4EE. – 2000. – 350 p.

Paoluzzi, A. Geometric Programming for Comput-er-Aided Design [Text] / A. Paoluzzi. – England, West Sussex: PO19 8SQ, Wiley & Sons Ltd, 2003. – 799 p.

Garg, V. K. Dynamics of railway vehicle systems [Text] / V. K. Garg, R. V. Dukkipati. – Toronto : Academic Press, 1984. – 390 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-29

Номер

Розділ

Статті