ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2017/167371

Ключові слова:

інфраструктура, будівельний комплекс, реструктуризація, реформування, багатофакторний аналіз, фіскальна політика

Анотація

Мета. В статті обґрунтовується доцільність застосування процесу реструктуризації в спеціалізованому інфраструктурному кластері будівельних підприємств. Методика. Враховуючи всі особливості специфіки функціонування інфраструктурних підприємств та фондовідтворюючу роль будівельної галузі, є доцільним реалізація інфраструктурної схеми процесу реструктуризації. Для вирішення проблеми розроблена схема, що включає в себе основні етапи процесу реструктуризації, які відповідають та корелюються з технологічними особливостями функціонування інфраструктурних підприємств будівельної галузі. Окреслені напрямки реструктуризації, що визначають технологічний оптимізаційний функціонал конкретного підприємства чи групи підприємства визначеного регіону. Результати. Реструктуризації передує аналіз оперативного та стратегічного управління виробництвом, способом вироблення та прийняття організаційних рішень. Важливим є також урахування перспективи оновлення та підвищення якості продукції, що передбачає модернізацію виробництва і зміну структури капітальних вкладень, перетворення системи управління. Нова структура управління повинна забезпечити оптимальну чисельність виробничих підрозділів, ієрархію, баланс процесів оновлення та збереження кількісного складу кадрів. Державна фінансова підтримка реструктуризації повинна бути надана лише тим підприємствам, які дійсно в спромозі забезпечити фінансування некомерційних або недержавних джерел. Наукова новизна. Виявлено те, що комерційні підприємства, що представляють потенційно прибуткові комерційні проекти, ні при яких обставинах не повинні розглядатися як об’єкти державної підтримки. Практична значимість. Розроблена інфраструктурна схема реструктуризації підприємства, що дозволяє врахувати ряд основних концептуальних засад вказаного процесу.

Біографія автора

V. KISTION, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра технології будівельного виробництва

Посилання

REFERENCES

Bondar O. A., Ploskyi V. O., Pidhornyi O. L. Interpretatsiinyi skhematyzm yak element metodolohichnoi paradyhmy prykladnoi heometrii [Interpretative schematics as an element of the methodological paradigm of applied geometry]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia – Urban planning and territorial planning. Kyjiv, 2010, issue 35, pp. 385-397.

Bondar O. A. Interpretatsiinyi skhematyzm yak osnova stvorennia haluzevoi teorii «Heometrychna ekonometryka» [Interpretative schematics as the basis for the creation of the branch theory «Geometric Econometrics»]. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. Seriia «Ekonomichni nauky» – Applied geometry and engineering graphics. Series «Economic Sciences».Kyjiv, 2010, issue 83, рр. 52-60.

Bondar, O. A. Interpretatsiini modeli upravlinnia ekonomichnymy protsesamy [Interpretative models of management of economic processes]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia – Urban planning and territorial planning. Kyjiv, 2012, issue 45, pp. 80-91.

Bondar O. A. Interpretuvannia yak systemnyi instrument vyrishennia ekonomichnykh zadach [Interpretation as a system tool for solving economic problems]. Naukovi notatky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy [Scientific notes of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine]. Kyjiv, Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine Publ., 2013, Num. 2, рр. 143-147.

Gnedenko, B. V. Kurs teorii verojatnostej : uchebnik, izd. 6-e, pererab. i dopolnennoe. [Course of probability theory : textbook]. Moskow, Nauka Publ, 1988. 448 p.

Homeniuk M. O. Mekhanizm rehuliuvannia innovatsiinoi diialnosti na rehionalnomu rivni [The mechanism of regulation of innovation activity at the regional level] : dys. kand. ekon. nauk : Homeniuk M. O. Kyjiv, 2010. 203 p.

Pshinko O. M., Pavlova I. D., Radkevych A. V., Arutiunian I. A. Upravlinnia lohistychnymy systemamy funktsionuvannia budivelnoho vyrobnytstva na osnovi pidtrymky yednosti modeliuiuchykh umov [Management of logistics systems functioning of construction production on the basis of maintaining the unity of modeling conditions]. Mosty ta tuneli: teoriia, doslidzhennia, praktyka – Bridges and tunnels: theory, research, practice, 2012, issue 2, pp. 61-66.

Radkevych A. V., Tkach T. V. Modeli optymalnoho rozpodilu kapitalnykh vkladen na stadii kalendarnoho planuvannia budivnytstva [Model of optimal rozpodilu kapіtalnyh deposits on the stage calendar calendar planning budivnitstva]. Mosty ta tuneli: teoriia, doslidzhennia, praktyka – Bridges and tunnels: theory, research, practice, 2012, issue 2, pp. 71-75.

Gilson, S. C., Altman E. I. Creating Value Through Corporate Restructuring: Case Studies in Bankruptcies, Buyouts, and Breakups, 2nd Edition. Wiley Finance, 2010. 848 p.

Pomerleano M., Shaw W. Corporate Restructuring. Lessons from Experience. Washington, DC, World Bank Publications, 2005. 482 p.

Vance D. Corporate Restructuring: From Cause Analysis to Execution. Springer, 2010. 283 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-21

Номер

Розділ

Статті