ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Автор(и)

  • M. V. MYKYTAS Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6176-6822
  • P. P. TESLENKO Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine
  • S. I. KUSHNIR Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2017/167779

Ключові слова:

кластер, кластерна організація, BIM-технологія, системна прикладна геометрія, система прийняття рішень

Анотація

Мета. В статті викладено базові теоретичні положення загальної концепції кластеризації геометричних об’єктів, проаналізовано деякі сфери її ефективного практичного застосування. Методика. Для досягнення поставленої мети авторами проаналізовано деякі сфери ефективного практичного застосування концепції кластеризації геометричних об’єктів. Розглянуто відповідні приклади моделювання кластерних організаційних структур архітектурно-будівельної галузі. Результати. Обґрунтовано актуальність виконаних досліджень, акцентовано переваги напрацьованого підходу, зокрема його універсальність та гнучкість, відкритість для розвитку, пристосованість до реалізації сучасними комп’ютерними засобами. Окреслено перспективи проведення подальших наукових розвідок у даному напрямку. Наукова новизна. Встановлено, що концепція здатна бути ефективною складовою комп’ютерних інформаційних технологій автоматизованого проектування різноманітних технічних об’єктів, зокрема, в BIM-технологіях. Практична значимість. Розглянуто відповідні приклади моделювання кластерних організаційних структур архітектурно-будівельної галузі.

Біографії авторів

M. V. MYKYTAS, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра архітектурних конструкцій

P. P. TESLENKO, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра менеджменту в будівництві

S. I. KUSHNIR, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра менеджменту в будівництві

Посилання

REFERENCES

Mykytas M. V., Yeremenko B. M., Chupryna Kh. M. Kontseptualnyi pidkhid do formuvannia enerhoefektyv-nykh arkhitekturno-budivelnykh klasteriv iz zastosuvanniam BIM-tekhnolohii [Conceptual approach to the formation of energy-efficient architectural and construction clusters using BIM-technologies]. Suchasni prob-lemy modeliuvannia – Modern simulation problems. Melitopol, MDPU Publ., 2018, issue 13, рр. 106-113.

Kulikov P. M., Mykytas M. V., Terenchuk S. A., Kozhedub S. A. Formuvannia teoretyko-metodychnoho pidkhodu do rozrobky instrumentalnoho zabezpechennia stratehichnoho rozvytku orhanizatsiinykh struktur [Formation of theoretical and methodical approach to the development of instrumental support for the strategic development of organizational structures]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia – Urban planning and territorial planning. Kyjiv, KNUBA Publ., 2018, issue 68, рр. 295-301.

Mykytas M. V., Terenchuk S. A. Optymizatsiina zadacha upravlinnia potokorozpodilom resursiv klasternykh orhanizatsiinykh struktur enerhoefektyvnoho budivnytstva [Optimization Task of Flow Distribution of Re-sources of Cluster Organizational Structures of Energy Efficient Construction]. Enerhoefektyvnist v budivny-tstvi ta arkhitekturi – Energy efficiency in construction and architecture. Kyjiv, KNUBA Publ., 2018, issue 10, рр. 77-84.

Mykytas M. V., Ploskyi V. O., Kozhedub S. A. Doslidzhennia systemnykh oznak enerhoefektyvnykh klasternykh orhanizatsiinykh struktur arkhitekturno-budivelnoi haluzi [Research of system signs of energy-efficient cluster organizational structures of the architectural and construction industry]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system – Managing the development of complex systems. Kyjiv, KNUBA Publ., 2018, issue 35, рр. 68-75.

Ploskyi V. O. Doslidzhennia strukturnykh osoblyvostei metodiv heometrychnoho modeliuvannia ta tendentsii rozvytku prykladnoi heometrii. Dokt. Diss. [Investigation of structural features of methods of geometric modeling and trends of applied geometry development. Doct. Diss.]. Kyjiv, 2007. 277 р.

Virchenko H. A. Uzahalnennia strukturno-parametrychnoho pidkhodu do heometrychnoho modeliuvannia obiektiv mashynobuduvannia. Dokt. Diss. [Generalization of structural-parametric approach to geometric modeling of machine building objects. Doct. Diss.]. Kyjiv, 2011. 367 р.

Virchenko V. H. Kombinatorno-variatsiine heometrychne modeliuvannia tekhnichnykh obiektiv. Diss. [Com-bined-variational geometric modeling of technical objects. Diss.]. Kyjiv, 2014. 219 p.

Virchenko C. H. Dynamichne formoutvorennia tekhnichnykh obiektiv zasobamy strukturno-parametrychnoho modeliuvannia. Diss. [Dynamic shaping of technical objects by means of structural-parametric modeling. Diss.]. Kyjiv, 2018. 214 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-21

Номер

Розділ

Статті