DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/25618

ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННИЯ ПО ЕФЕКТИВНОМУ РОЗВАНТАЖЕННЮ ВАНТАЖУ, ЩО ЗАМЕРЗ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИХ НАПІВВАГОНІВ

S. P. Minyeyev, А. А. Prusova, M. А. Vyhodin, А. S. Minyeyev

Анотація


Розглянуті основні прогресивні рішення закладені в технологію руйнування змерзлого сипкого вантажу в залізничних напіввагонах перед його розвантаженням в зимовий час. Розглянуті стаціонарна вібророзпушувальна установка, спеціальні гаражі розморожувачі (конвективний, комбінований, з інфрачервоними випромінювачами і пальниками), вагоноопрокидувачі та дробильно-фрезерні машини

Ключові слова


вантаж, вагон, вібрація, вібророзпушувальна установка

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Минеев, С. П., Вибрационное и волновое рыхле-ние агрегированной сыпучей горной массы [Текст] / С. П. Минеев, А. Л. Сахненко, С. А. Обухов. – Днепропетровск: Дніпро, 2005. – 212 с.

Виброустановка для разгрузки смерзшихся сыпучих материалов из железнодорожных полувагонов [Текст] / С. П. Минеев, А. Л. Сахненко, С. А. Обухов и др. // Метал-лургическая и горнорудная промышленность. – Днепропетровск. – 2004, – № 3. – С. 86-88.

Минеев, С. П. Основные положения технологии разгрузки смерзшегося груза из железно-дорожных полувагонов [Текст] / С. П. Минеев, М. Г. Ступа, А. С. Минеев // Науковий вісник НГУ, 2008. – Вип. № 10. – С. 24-29.

Вібророзвантажувач змерзлих сипучих ма-теріалів. Патент України № 63724 [Текст] / С. П. Мінєєв, А. Л. Сахненко, С. А. Обухов и др. – бюл. № 1. – 2004. – 6 с.

Пат. 2381980 Российская Федерация, МКИ B 65 G 67/24. Стационарное виброрыхлительное устройство для разрушения мерзлых и слежавшихся материалов в полувагонах [Текст] / С. П. Минеев. – № 2007146160/11; заявл. 11.12.07, опубл. 20.02.10. – Бюл. № 5.- 17 с.

Пат. 69928 Україна Пристрій для розпушування змерзлих і злежалих матеріалів у піввагонах [Текст] / С. П. Мінєєв – № 20031211671; опубл. 10.10.07,. Бюл. № 16, 07. – 6 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)