ОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННИЯ ПО ЕФЕКТИВНОМУ РОЗВАНТАЖЕННЮ ВАНТАЖУ, ЩО ЗАМЕРЗ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИХ НАПІВВАГОНІВ

S. P. Minyeyev, А. А. Prusova, M. А. Vyhodin, А. S. Minyeyev

Анотація


Розглянуті основні прогресивні рішення закладені в технологію руйнування змерзлого сипкого вантажу в залізничних напіввагонах перед його розвантаженням в зимовий час. Розглянуті стаціонарна вібророзпушувальна установка, спеціальні гаражі розморожувачі (конвективний, комбінований, з інфрачервоними випромінювачами і пальниками), вагоноопрокидувачі та дробильно-фрезерні машини

Ключові слова


вантаж, вагон, вібрація, вібророзпушувальна установка

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Минеев, С. П., Вибрационное и волновое рыхле-ние агрегированной сыпучей горной массы [Текст] / С. П. Минеев, А. Л. Сахненко, С. А. Обухов. – Днепропетровск: Дніпро, 2005. – 212 с.

Виброустановка для разгрузки смерзшихся сыпучих материалов из железнодорожных полувагонов [Текст] / С. П. Минеев, А. Л. Сахненко, С. А. Обухов и др. // Метал-лургическая и горнорудная промышленность. – Днепропетровск. – 2004, – № 3. – С. 86-88.

Минеев, С. П. Основные положения технологии разгрузки смерзшегося груза из железно-дорожных полувагонов [Текст] / С. П. Минеев, М. Г. Ступа, А. С. Минеев // Науковий вісник НГУ, 2008. – Вип. № 10. – С. 24-29.

Вібророзвантажувач змерзлих сипучих ма-теріалів. Патент України № 63724 [Текст] / С. П. Мінєєв, А. Л. Сахненко, С. А. Обухов и др. – бюл. № 1. – 2004. – 6 с.

Пат. 2381980 Российская Федерация, МКИ B 65 G 67/24. Стационарное виброрыхлительное устройство для разрушения мерзлых и слежавшихся материалов в полувагонах [Текст] / С. П. Минеев. – № 2007146160/11; заявл. 11.12.07, опубл. 20.02.10. – Бюл. № 5.- 17 с.

Пат. 69928 Україна Пристрій для розпушування змерзлих і злежалих матеріалів у піввагонах [Текст] / С. П. Мінєєв – № 20031211671; опубл. 10.10.07,. Бюл. № 16, 07. – 6 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)