DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/25624

ТЕХНОЛОГІЯ СПОРУДЖЕННЯ БУДИНКІВ ЗІ ЗБІРНО-МОНОЛІТНИМ КАРКАСОМ

M. I. Netesa, D. V. Palanchuk

Анотація


Викладені проблеми зведення будівель із залізобетонним каркасом, що складається із збірних колон, пустотних плит настилу, монолітних ригелів і ділянок, що знаходяться на одному рівні кожного поверху

Ключові слова


будівництво, технологічність, трудомісткість, матеріаломісткість, збірно-монолітний каркас, монтаж, бетонування, плита

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Уткин, В. Л. Новые технологии строительной индустрии [Текст] / В. Л. Уткин. – М.: Русский Издательский Дом, 2004. – 116 с.

Савицкий, Н. В. Плоское сборно-монолитное перекрытие [Текст] / Н. В. Савицкий, К. В. Ба-ташева, Е. Л. Токарь // Сб. научн. трудов. «Ин-новационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышлен-ного и транспортного назначения» – Днепро-петровск: ПГАСА, 2006. – С. 413-418.

Нетеса, Н. И. Сборно-монолитное строитель-ство: проблемы и перспективы [Текст] / Н. И. Нетеса, А. Н. Пшинько, Д. В. Паланчук // Про-блемы и перспективы развития железнодорож-ного транспорта: Тезисы LXVI международной научно-практической конференции/ Д.: Дніпр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В Лазаряна, 2006. – С.252-253.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)