DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/25626

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИДАТНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОРІД РОЗКРИВУ БУРОВУГІЛЬНИХ КАР'ЄРІВ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

N. A. Nikiforova, A. Yu. Dryzhenko, I. L. Safronov, V. I. Stetsyuk

Анотація


Наведені результати дослідження порід розкриву Ново-Дмитрівського буровугільного родовища та надані рекомендації щодо застосування супутніх корисних копалин у якості будівельних матеріалів


Ключові слова


родовище, будівельні матеріали, корисні копалини, діатоміти, вуглисті глини, дослідження, промислова роз-робка

Повний текст:

PDF

Посилання


Отчет о детальной разведке Ново-Дмитровского месторождения бурого угля [Текст], т. II, 1972, ф. тр. Артемгеология.

Сборник руководящих материалов по геолого-экономической оценке месторождений полез-ных ископаемых [Текст]. ГКЗ СССР, М. 1985.

Закономерности формирования буроугольных залежей Северо-Западного Донбасса с целью обоснования разработки комплексного Ново-Дмитровског месторождения. [Текст] – Техни-ко-экономический доклад. – НГУ, Дн-вск. – 2003. – 15 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)