DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/25980

АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ НАДІЙНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПРОГОНОВИХ БУДОВ АВТОДОРОЖНІХ МОСТІВ

B. V. Savchinskiy

Анотація


У статті розглядаються методи ймовірних розрахунків перерізів залізобетонних прогонових будов: метод статистичної лінеаризації та метод статистичного моделювання. У якості основного для розрахунку перерізів на надійність запропонований метод статистичної лінеаризації


Ключові слова


безвідмовність, надійність, статистична лінеаризація, статистичне моделювання, прого- нова будова

Повний текст:

PDF

Посилання


Лантух-Лященко, А. І. Оцінка технічного стану транспортних споруд, що знаходяться в експлуатації [Текст] / А. І. Лантух-Лященко // Вісник транспортної Академії України. – 1999. – № 3. – К.: 1999. – С. 59-63.

Иосилевский, Л. И. Практические методы управления надежности железобетонных мостов [Текст] / Л. И. Иосилевский. – М.: Науч-изд. центр ИНЖЕНЕР, 2005. – 324 с.

Болотин, В. В. Методы теории вероятности и теории надежности в расчетах сооружений [Текст] / В. В. Болотин. – М.: Стройиздат, 1982. – 35 с.

Ржаницын, А. Р. Теория расчета строительных конструкций на надежность [Текст] / А. Р. Ржаницын. – М.: Стройиздат, 1978. – 239 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)