DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26086

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГІННОЇ БУДОВИ В ПРОЦЕСІ ЗАМІНИ МОСТОВОГО ПОЛОТНА

A. L. Zakora, S. V. Klyuchnyk, M. I. Velichko, G. O. Linnik, M. P. Ditinenko, D. L. Ivashkevich, O. A. Zabiyaka

Анотація


В статті наведені результати моніторингу трансформації напружено-деформованого стану металевої прогінної будови залізничного мосту в процесі заміни мостового полотна на дерев’яних мостових брусах полотном на залізобетонних плитах БМП


Ключові слова


прогінна будова, безбаластне мостове полотно (БМП), напружено-деформований стан, стискаючі, розтягувальні напруження, прогини

Повний текст:

PDF

Посилання


ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости і труби. Правила проектування. [Текст]. – Введ. 2007-02-01. К.: Мін. буд., архіт. та житл. – комун. Госп-ва, 2006. – 359 с.

Закора, О. Л., Напружено - деформований стан залізобетонної плити безбаластного мостового полотна. [Текст] / О. Л. Закора, С. В. Ключник, Г. О. Линник, М. П. Дитиненко, Д. Л. Івашкевич, О. А. Забіяка. – Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізничн. тр-ту ім. акад. В. Лазаряна. – 2011. – Вип. 39. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2011. – С. 47-50.

Бондар, Н. Г. Динамика железнодорожных мостов [Текст]. / под ред. Н. Г. Бондаря. – М.: Транспорт, 1965. – 412 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)