DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26089

ХІМІЧНА ТА МОРФОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЦЕМЕНТУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ ТА ХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОДИ ДЛЯ БЕТОНІВ І РОЗЧИНІВ

V. V. Kovalenko, Yu. L. Zayatc, P. A. Pshinko, S. V. Kovalenko, L. О. Yaryshkina, S. V. Vasilyeva

Анотація


В роботі проведено хімічний та морфологічний аналіз українських цементів для виробництва залізобетонних шпал та хімічне дослідження води для бетонів і розчинів


Ключові слова


цемент, шпали, фракційний склад, приведена

Повний текст:

PDF

Посилання


Штарк, И. Долговечность бетона [Текст] /Иохан Штарк, Бернд Вихт. – К.: Оранта, 2004. – 301 с. – Перевод с нем. А. Тулаганова.

ДСТУ Б В.2.7-46-96 Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг [Текст]: Будівельні матеріали. Цементи загально будівельного призначення. Технічні умови. – Взамен ГОСТ 10178-85, ГОСТ 22266-76 в частині вимог до пуцоланового цементу. – К.: Державний комітет містобудування України; К.: Видавництво стандартів, 1996. – 40 с.– (Система стандартів по інформації, бібліотечному і видавницькому ділу). Зміна 1-5 с., Зміна 2-4 с.

ГОСТ 23732-79 Официальное издание. Вода для бетонов и растворов [Текст]: Технические условия. введ.07.06.79. – М: Издательство стандартов, 1993 – 5 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу)
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)