DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26097

ОСОБЛИВОСТІ ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ РЕГУЛЯРНИХ РАМНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ПРИКЛАДІ ОДНОПОВЕРХОВИХ БАГАТОПРОГОНОВИХ РАМ

V. Kulyabko, D. Yaroshenko

Анотація


Розглянуто особливості спектрів власних частот нерозрізних багато пролітних одноповерхових рамних будівельних конструкцій (споруд типу: мости, переходи, естакади, одноповерхові промислові будівлі). Досліджено вплив на частотні спектри (а також на декілька нижчих частот і форм) конструктивних схем, числа прольотів, навантажень.

Ключові слова


рама, будівельна конструкція, коливання, спектр частот

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Кулябко, В. В. Динамика конструкций, зданий и сооружений [Текст]: Ч. 1 / Кулябко В. В. – ЗГИА, 2005. – 232 с.

Справочник по динамике сооружений [Текст] / под ред. Б. Г. Коренева, И. М. Рабиновича. - М.: Стройиздат, 1972. – 511 с.

Тимошенко, С. П. Колебания в инженерном деле [Текст] / С. П. Тимошенко, Д. Х. Янг, У. Уивер; пер. с англ. Л. Г. Корнейчука. – М.: Машиностроение, 1985. – 472 с.

Вибрации в технике [Текст]: справочник. в 6 т. /ред. совет: В. Н. Челомей (пред.). – М.: Машиностроение, 1978.Т. 1: Колебания линейных систем / Под ред. В.В.Болотина. – 1978. – 352 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)