DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26103

ЕФЕКТИВНІ СКЛАДИ БЕТОНІВ НА ОСНОВІ ГРАНШЛАКУ ЗАВОДУ імені ПЕТРОВСЬКОГО

N. Netesa, D. Palanchuk

Анотація


Представлені результати визначення раціональних складів бетонів, що відповідають вимогам діючих стандартів по межі міцності на стиснення для деяких конструкцій. У цих складах як основний компонент
використаний граншлак заводу ім. Петровського, а як наповнювачі зола винесення Придніпровської ГРЕС і хвости збагачення залізняку Криворізького ПГЗК.

Ключові слова


граншлак, зола, раціональний склад бетону

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Волженский, А. В. Применение зол и шлаков в производстве строительных материалов [Текст] / А. В. Волженский, И. Л. Иванов, Б. Н. Виноградов. – М.: Стройиздат, 1984. – 216 с.

Пунагін, В. Н. Проектування складів гідротехнічного бетону [Текст] / В. Н. Пунагін, О. М. Пшінько, Н. М. Руденко. – Д.: Арт-Прес, 1998. – 192 с.

Иванов, И. А. Легкие бетоны с применением зол электростанций [Текст] / И. А. Иванов. – М.: Стройиздат, 1986. – 136 с.

Feng Nai-Qian. High-strength and flowing concrete with a zeolitic mineral admixture [Текст] / Feng Nai-Qian, Li Gui-Zhi, Zang Xuan-Wu // Cem., Concr., and Aggreg. – 1990. – V 12. – № 2. – Р. 61-69.

Нетеса, Н. И. Проектирование составов легких бетонов со втричными ресурсами Днепровского региона [Текст] / Н. И. Нетеса, Д. В. Паланчук // Вісник Дніпропетр. нац. універту залізничн. тр-ту ім. акад. В. Лазаряна – Вип. 33. – Д.: Дніпр. нац. ун-ту залізн.

трансп. ім. акад. В Лазаряна, 2010. – С. 180-184.

Нетеса, Н. И. Легкие бетоны на основе граншлака завода имени Петровского [Текст] / Н. И. Нетеса, Д. В. Паланчук // Вісник Дніпропетр. нац. універ-ту залізничн. тр-ту ім. акад. В. Лазаряна – Вип. 35. – Д.: Дніпр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В Лазаряна, 2010. – С. 156-161.

СНиП 2.03.13-88 Полы [Текст]. – Взамен СНиП II-В.8-71; введ. 01.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)