DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26108

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ ОБВОДНЕНИХ РОДОВИЩ М’ЯКИХ ПОРІД

N. А. Nikiforova, А. А. Chustov, V. I. Stetsuk

Анотація


Запропонований спосіб відкритої розробки обводнених м’яких порід Ново-Дмитрівського буровугільного родовища.


Ключові слова


родовище, будівельні матеріали, корисні копалини, діатоміти, вуглисті глини, дослідження, промислова розробка

Повний текст:

PDF

Посилання


Пат. № 45457, Україна, МПК Е21С 41/00 / Дриженко А. Ю., Симоненко В. І., Шустов О. О., Ігнатов О. О. – Спосіб відкритої розробки родовищ м’яких порід. – № U2009 05846; Заявл. 13.07.09; Опубл. 10.11.09, Бюл. № 21. – 4 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)