DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26115

МЕТОДИ ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

V. V. Popova

Анотація


У статті розглянуті різні методики розрахунку періоду окупності інвестиційних засобів. У роботі цьому показнику приділяється не менш важлива значимість ніж іншим факторам при оцінці альтернативних варіантів економічної ефективності інвестиційних проектів, саме він визначає швидкість повернення вкладених коштів. Звернено особливу увагу на розрахунок періоду окупності інвестицій у будівельні проекти.

Ключові слова


економічна ефективність, інвестиційний будівельний проект, період окупності, період дисконтування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Антипенко, Е. Ю. Принцип анализа капитальных вложений [Текст] / Е. Ю. Антипенко, В. И. Доненко. – Запорожье: ФАЗАН, 2005. – 420 с.

Бирман, Г. Экономический анализ инвестиционных проектов [Текст] / Г. Бирман, С. Шмидт [пер. с англ. под ред. Л. Белых. ] – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 631 с.

Коласс, Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы [Текст] / Б. Коласс [пер. с франц. под ред. Я. Соколова]. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 576 с.

Млодецкий, В. Р. Оперативное управление инвестиционным проектом на основе интегральных показателей эффективности [Текст] / В. Млодецкий, В. Ботракова // Вісник ПДАБА – 2001. – № 11. – С. 26-31.

Савчук, В. Стратегия + Финансы: уроки принятия бизнес – решений для руководителей [Текст] / В. Савчук. – К.:Companion Group. -

– 352 с.

Четыркин, Е. М. Методы финансовых и коммерческих расчетов [Текст] /Е. М. Четыркин. – М.: «ДелоЛТД», 1995. – 320 с.

Экономика строительной отрасли [Текст]: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / Н. И. Бакушева и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 224 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)