DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26335

МОДЕЛІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НА СТАДІЇ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

А. V. Radkevich, Т. V. Tkach

Анотація


Розроблено та досліджено систему обґрунтування надійності організаційно-технологічних рішень на основі інформативної та математичної сумісності вирішуємих задач.


Ключові слова


Результативність, комплексний укрупнений сітьовий графік, інвестування, капітальні вкладення, ризик, проект, математичний метод, планування, регулювання, управління, вірогідність, трудо- місткість, контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Острейковский, В. А. Теория надежности [Текст]: учеб. для вузов / В. А. Острейковский. – М.: Высш. шк., 2003. – 463 с.

Павлов, И. Д. Модели управления проектами [Текст]: учеб. пособ. / А. В. Радкевич. – Запорожье: ГУ «ЗИГМУ», 2004. – 320 с.

Пичугин, С. Ф. Надежность стальных конструкций производственных зданий [Текст]: монография. – Полтава: ООО «АСМИ», 2009. – 452 с.

Ушаков, И. А. Курс теории надежности систем [Текст]: учебн. пособие для вузов / И. А. Ушаков. – М.: Дрофа, 2008. – 239 с.

Хома, І. Б. Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств [Текст]: навчально-методичний посібник / І. Б. Хома, В. В. Турко. – Л.: Вид-во нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. – 326 с.

Чирков, В. П. Прикладные методы теории надежности в расчетах строительных конструкций [Текст]: учеб. пособ. для вузов. – М.: Маршрут, 2006. – 620 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)