DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26338

ВПЛИВ ЕКСЦЕНТРИСИТЕТУ НА РОБОТУ СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ В КАРКАСІ БУДІВЛІ З ЛСТК

N. Savitsky, О. Zinkevych, А. Zinkevych

Анотація


Отримані залежності характеристик редукованих перерізів сталевих тонкостінних профілів від величини ексцентриситету прикладення стискаючого зусилля. Виконано оцінку значимості впливу додаткового ексцентриситету (виникаючого внаслідок зміщення центральних осей перерізу при редукуванні) та можливість його врахування для певних задач шляхом введення коефіцієнту.


Ключові слова


каркаси з легких стальних конструкцій, стальні тонкостінні холодногнуті профілі, реду- кування перерізів

Повний текст:

PDF

Посилання


Eurocode 3 Design of steel structures. EN 1993-1-3 : 2004 [Текст]: Part 1-3: General rules. Supplemen-tary rules for cold-formed members and sheeting. Stage 34. CEN. European Committee for Standardi-sation.

ТУ У В.2.6- 27.3-02070772-001:2009 [Текст]: Профілі холодногнуті з тонколистової оцинкованої сталі. Технічні умови.

Савицкий, Н. В. Анализ работы элементов каркасов малоэтажных зданий из тонкостенных холодногнутых профилей [Текст] / Н. В. Савицкий, О. Г. Зинкевич, А. Н. Зинкевич // Сб. научн. тр.: Строительство. Материаловедение. Машиностроение., Вып. № 48. ч. 2. – Дн-ск: ПГАСА, 2009. – С. 214-218.

Савицкий, Н. В. Влияние жесткости обшивки на расчетную длину сжатой стойки каркаса из ЛСТК между узлами закрепления [Текст] / Н. В. Савицкий, О. Г. Зинкевич, А. Н. Зинкевич // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Вип. 32. - Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2010. – С. 115-117.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)