DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26342

ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗРОБКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ МЕРЕЖ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ШТУЧНИХ СПОРУД

B. V. Savchinskiy, V. L. Rikina

Анотація


У статті розглядаються нові інтелектуальні системи моніторингу стану штучних споруд, перелічені їхні переваги в порівнянні з методикою регламентного забезпечення безпеки, зроблений акцент на властивий
цим системам метод попереджувального управління.

Ключові слова


інтелектуальна система, напружено-деформований стан, безпровідні сенсорні мережі, до- вговічність, надійність, моніторинг, міст, статика, динаміка

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ададуров, С. Е. Интеллектуальная система мониторинга искусственных сооружений [Текст] / С. Е. Ададуров, В. А. Шабельников // «Мир транспорта». – 2009. – № 3 (27). – С. 32-37.

Шабельников, А. Н. Поиск аномалий в технических базах данных временных рядов [Текст] / А. Н. Шабельников, В. А. Шабельников // Известия ЮФУ. Технические науки. Тематический выпуск «Интеллектуальные САПР». Изд-во ТТИ ЮФУ. – 2008. – № 4. – С. 167-173.

Шабельников, В. А. Использование мобильных агентов распределенных систем контроля напряженно-деформированных состояний [Текст] / В. А. Шабельников // Сборник тезисов докладов 68-й студенческой научно-практической конференции. Рост. гос. ун-т путей сообщения. – 2009. – С. 22-23.

Шабельников, В. А. Оптимизация алгоритмов работы беспроводных сенсорных сетей мониторинга состояния железнодорожных объектов [Текст] / В. А. Шабельников // Сборник тезисов докладов 67-й студенческой научно-практической конференции. Рост. гос. ун-т путей сообщения. – 2008. – С. 17-18.

Шабельников, В. А. Разработка беспроводной сенсорной сети для мониторинга состояния объектов Т[екст] / В. А. Шабельников,

Д. Ю. Елисеев, В. М. Скобло // Сборник тезисов докладов 68-й студенческой научно-практической конференции. Рост. гос. ун-т пу-

тей сообщения. – 2009. – С. 25-24.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)