DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26353

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНЬОГО МІНЕРАЛУ ЦЕОЛІТУ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА СПОРУДИ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Y. I. Fordzyun, I. I. Lutchko, I. P. Polyujin

Анотація


Розглянуто проблему зменшення викидів парникових газів від побутових відходів на сміттєзвалищах. Досліджено гниття трави, як модельного об’єкту, протягом двохрічного періоду в полімерних упаковках. 
Встановлено особливості використання природного цеоліту для поглинання водяної пари та вуглекислого газу в умовах гниття трави.


Ключові слова


парникові гази, антропогенний вплив, природний цеоліт, водяна пара

Повний текст:

PDF

Посилання


Канадсько-Українська програма екологічного співробітництва. Рекомендації щодо створення національної системи оцінки викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів відповідно до міжнародних стандартів [Текст]. – К.: Інститут загальної енергетики НАНУ, 2002.

Защита атмосферы от промышленных загрязнений [Текст]: справочн. изд. В 2 ч. Ч. 1: Пер. с англ. / под ред. С. Калверта, Г. М. Инглунда. – М.: «Металлургия», 1988. – 760 с.

Відходи виробництва і споживання та їх вплив на ґрунти і природні води [Текст]: навч. посіб. / В. М. Савицький, В. К. Хільчевський, О. В. Чунарьов. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2007 – 152 с.

Glen, P. Peters Rapid growth in CO2 emissions after the 2008–2009 global financial crisis [Текст] / P. Peters Glen. – Nature Climate Change 2012, ISSN: 1758-678X, EISSN: 1758-6798 – Р. 2-4.

Справочник по композиционным матеріалам [Текст]. В 2 кн. Кн. 2 / под ред. Дж. Любина; пер. с англ. А. Б. Геллера и др.; (под ред. Б. Э. Геллера). – М.: Машиностроение, 1988. – 584 с.

Кузнецов, И. Е. Оборудование для санитарной очистки газов [Текст]: справочник / И. Е. Кузнецов, К. И. Шмат, С. И. Кузнецов; под общей ред. И. Е. Кузнецова. – К.: Техника, 1989 – 304 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)