DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26360

ДО ПИТАННЯ ПРО ТОЧНІСТЬ РОЗРАХУНКІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

V. Artomov, A. Raspopov

Анотація


В роботі розглянуто основні фактори, які призводять до появи похибок у розрахунках будівельних конструкцій. Перелічено недоліки і переваги різних методів розрахунку лінійних алгебраїчних систем рівнянь.

Ключові слова


будівельна конструкція, розрахунок, точність, похибка, метод скінчених елементів

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Перельмутер, А. В. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа [Текст] / А. В. Перельмутер, В. И. Сливкер. - М.: ДМК Пресс. - 2007. - 600 с.

Кулябко, В. В. Динамика металлических конструкций и проблемы строительства, науки и образования [Текст] / В. В. Кулябко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. - 2008. - № 10. - С. 12–20.

Амосов, А. А. Вычислительные методы для инженеров [Текст] / А. А. Амосов, Ю. А. Дубинский, Н. В. Копченова. - М.: Высш. шк. - 1994.

- 544 с.

Chen, Z. Finite Element Methods and Their Applications [Text] / Z. Chen. - Springer-Verlag Berlin Heidelberg. - 2005. - 410 p.

Zimmerman, W. B. J. Process Modelling and Simulation with Finite Element Methods [Text] / W. B. J. Zimmerman. - World Scientific

Publishing Co. Pte. Ltd. - 2004. - 382 p.

Frey, P. J. Mesh Generation. Application to Finite Elements [Text] / P. J. Frey, P.-L. George. - Hermes Science Europe Ltd. - 2000. - 814 p.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)