DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26409

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЯВЛЕННЯ ТРІЩИН У ТРАНСПОРТНИХ КОНСТРУКЦІЯ

А. А. Brinza

Анотація


Досліджується вплив втомної тріщини на динамічні характеристики транспортної конструкції за допомогою математичної моделі, побудованої з використанням узагальнених функцій.

Ключові слова


втомна тріщина, пружний шарнір, узагальнені функції

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Редченко, В. П., Дослідження проблеми виявлення дефектів мостів методами вібродіагностики [Текст] / В. П. Редченко, Ю. В. Крючков, Т. В. Редченко. – Д., 2011.

Бересневич, В. И. Сопоставительный анализ математических моделей усталостной трещины [Текст] / В. И. Бересневич // Вестник научно-технического развития, НТГ, № 12(28). – 2009. –

С. 12–18.

Bamnios, Y. Identification of cracks in single and double – cracked beams using mechanical impedance [Текст] /Y. Bamnios, E. Douka,

A. Trochidis // Proc.X Intern. Congress on sound and vibration, 2003, Stockholm, Sweden. – P. 1267–1274.

Лазарян, В. А., Обобщенные функции в задачах механіки [Текст] / В. А. Лазарян, С. И. Конашенко. – К., Наук. думка, 1974. – С. 190.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)