РОЗРАХУНОК ФУНДАМЕНТНОЇ ПЛИТИ СИЛОСІВ НА АРМОВАНІЙ СТОХАСТИЧНІЙ ОСНОВІ

Автор(и)

  • Y. L. Vynnykov Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна
  • М. O. Kharchenko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна
  • V. I. Мarchenko Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26411

Ключові слова:

фундаментна плита, слабка основа, армування, осідання, крен, імітаційне моделювання

Анотація

Визначено допустиму нерівномірність завантаження двох зерносховищ силосного типу, що мають спільну фундаменту плиту на слабкій основі, при не перевищенні якого крен споруди буде в межах норм. З 
цією метою проведено чисельне моделювання напружено-деформованого стану (НДС) слабкої основи, яка армована вертикальними ґрунтоцементними елементами (ВГЦЕ), фундаментної плити силосів у просторовій постановці методом скінчених елементів (МСЕ). При цьому застосована в якості моделі ґрунту Hardening Soil Model (HSM) з параметрами, які підібрані на базі натурних геодезичних спостережень за осіданням армованої основи плити. Дана модель адекватно описує НДС основи як на етапах завантаження, так 
і розвантаження. Імітаційним моделюванням НДС армованої ВГЦЕ основи фундаментної плити МСЕ знайдені статистичні параметри осідання та крену плити. На базі цих даних для рівня надійності p  0,9 підібрано мінімально необхідний процент армування основи ВГЦЕ ( i 19 %).

Посилання

ДБН В.2.2-8-98. Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна [Текст]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 39 с.

ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд [Текст]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 104 с.

Зоценко, Н. Л. Закрепление оснований цементацией буросмесительным методом [Текст] / Н. Л. Зоценко, И. И. Ларцева, В. И. Марченко // Геотехнические проблемы мегаполисов: тр.

междунар. конф. по геотехнике, Т. 5. – М.: ПИ «Геореконструкция», 2010. – С. 1781–1788.

Винников, Ю. Л. Численный расчет армированного основания в вероятностной постановке [Текст] / Ю. Л. Винников, М. А. Харченко, В. И. Марченко // Численные методы расчетов в

практической геотехнике: сб. статей науч.-техн. конф. / СПбГАСУ. – С-Пб:, 2012. – С. 86–93.

Винников, Ю. Л. Імовірнісний аналіз напружено-деформованого стану армованої основи методом скінчених елементів Т[екст] /

Ю. Л. Винников, М. О. Харченко, В. І. Марченко // Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Зб. наук. пр. / НУВГП. – Рівне, 2012. – Вип. 23. – С. 555–562.

Won, J. A probabilistic approach to estimate one dimensional consolidation settlements [Текст] / J. Won // Proc. of the 17th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. – Olexandria, 2009. – P. 2012–2015.

Fenton, G. Probabilistic Methods in Geotechnical Engineering [Текст] / G. Fenton. – Utah, 1997. – 96 p.

Wang, Y. Study on autocorrelation model and reduction function of variance of soil random field [Текст] / Y. Wang, B. Wang // Proc. of the 1st Intern. Symposium on Geotechnical Safety and Risk (ISGSR2007). – Shanghai, 2007. – P. 265–272.

Pereira, C. Shallow Foundation Design through Probabilistic and Deterministic [Текст] / C. Pereira & L. Caldeira // Proc. of the 3rd Intern. Symposium on Geotechnical Safety and Risk (ISGSR2011). –

Munich, 2011. – P. 199–207.

Xue, J. Reliability analysis of shallow foundations subjected to varied inclined loads [Текст] / J. Xue & D. Nag // Proc. of the 3rd Intern. Symposium on Geotechnical Safety and Risk (ISGSR2011). – Mu-

nich, 2011. – P. 377–384.

Kisse, A. A Consistent Failure Model for Probabilistic Analysis of Shallow Foundations [Текст] / A. Kisse // Proc. of the 3rd Intern. Symposium on Geotechnical Safety and Risk (ISGSR2011). – Munich, 2011. – P. 385–392.

Baars, S. Adaption of finite element models for probabilistic design [Текст] / M. A. Deptula, E. Dembicki, Ph. Gotteland // Proc. of the 11rd Baltic Sea Geotechnical Conf. «Geotechnics in Maritime Engineering». – Gdansk, Poland, 2007. – P. 683–689.

Haldar, A. Reliability Assessment Using Stochastic Finite Elements Analysis [Текст] / A. Haldar, S. Mahadevan. – New York: John Wiley, 2000. – 220 p.

Stefanou, G. The stochastic finite element methods: past, present and future [Текст] / G. Stefanou //Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. – Vol. 1 98, № 9–12, 2009. – Р. 1031–1051.

Peschl, G. Reliability analysis in geotechnics with deterministic finite elements – a comparison of two methods [Текст] / G. Pechl, H. Schweiger // Proc. of 5th European Conf. on Numerical Methods in Geotechanical Engineering (NUMGE 2002). – Paris, France, 2002. – Р. 229–304.

Stein, E. Adaptive finite element analysis and modeling of solids and structures. Findings, problems and trends [Текст] / E. Stein, M. Ruter,

S. Ohnimus // Inter. Jurnal for Numerical Methods in Engineerings. – 60 (1), 2004. – Р. 103–138.

Sudret, B. Stochastic Finite Elements Methods and Reliability. A state–of–the–Art Report [Текст] / B. Sudret, A. Kiureghian. – Berkeley: Civil and

Environment Engineering University of California, 2000. – 173 p.

Fredlund, M. Finite elements stochastic analysis [Текст] / M. Fredlund // Proc. of 57th Canadian Geotechanical Conf. and 5th Joint IAH–CGS Conf. – Quebec, Canada, 2004. – Р. 201–206.

Beacher, G. Reliability and statistics in geotechnical Engineering [Текст] / G. Beacher, J. Cristian.- New York: John Wiley, 2003. – 619 p.

Phoon, K. Reliability–based design in geotechnical engineering. Computions and applications [Текст] / K. Phoon. – New York: Taylor & Francis, 2008. – 530 p.

Manjuprasad, M. Adaptive Random Field Mesh Refinementsin Stochastic Finite Element Reliability Analysis of Structures [Текст] / M. Manjuprasad, C. Manohar // CMES: Tech. Science Press, 2007. – V. 19. – Р. 23–54.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-04-29

Номер

Розділ

Статті