ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРАХУНОК КОМБІНОВАНИХ МОСТОВИХ ПЕРЕХОДІВ

Автор(и)

  • М. V. Gogol Национальный университет «Львовская политехника», Ukraine
  • М. R. Bilsky Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine
  • I. D. Peleshko Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26414

Ключові слова:

комбіновані конструкції, регулювання зусиль, раціональне проектування, розрахунковий метод

Анотація

Стаття присвячена питанню проектування і розрахунку комбінованих металевих переходів з врахуван-
ням деформованого стану балки жорсткості і використанням розрахункового методу регулювання їх на-
пружено-деформованого стану. Наведено результати теоретичних досліджень для проектування раціональ-
них комбінованих систем

Посилання

Гоголь, М. В. Ефективні комбіновані конструкції будівель та мостів [Текст] / М. В. Гоголь // Теорія і практика будівництва: вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». – Львів, 2010. – № 662. – С. 142–149.

Гоголь, М. В. Проектування і розрахунок раціональних комбінованих металевих конструкцій [Текст] / М. В. Гоголь //Металеві конструкції. – 2008. – Том 14. – № 4. – С. 253–262.

Гоголь, М. В. Теорія і практика регулювання напружено-деформованого стану комбінованих металевих конструкцій [Текст] / М. В. Гоголь // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2010. – № 2. – С. 2–4.

Гоголь, М. В. Узагальнений метод розрахунку металевих конструкцій з регулюванням зусиль [Текст] / М. В. Гоголь – Теорія і практика будівництва // Вісник НУ «Львівська політехніка» – 2002. – № 462. – С. 25–34.

ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування. [Текст]. – Введ. 2007-02-01. – К.: Мін. буд., архіт. та житл.-комун. госп-ва, 2006. – 359 с.

Лащенко, М. Н. Регулирование напряжений в металлических конструкциях Т[екст] / М. Н. Лащенко – Л.; М.: Госстройиздат, 1966. – 191 с.

Сингаевский, П. М. Определение рациональной формы решетки из гибких элементов в предварительно-напряженных арочных фермах с жестким верхним поясом [Текст] / П. М. Сингаевский, Е. М. Кожевников // Известия вузов. – 1974. – № 1. – С. 77–78.

Смирнов, Ю. В. К расчету вантово-балочных конструкций [Текст] / Ю. В. Смирнов, Л. Н. Волкова // Строительная механика и расчет сооружений. – 1983. – № 6. – С. 67–69.

Трофимович, В. В. Оптимизация металлических конструкций [Текст] / В. В. Трофимович, В. А. Пермяков. – К.: Вища школа, 1983. – 200 с.

Трофимович, В. В. Оптимальное проектирование металлических конструкций [Текст] / В. В. Трофимович, В. А. Пермяков. – К.: Будівельник, 1981. – 136 с.

Рабинович, И. М. Основы строительной механики стержневых систем [Текст] / И. М. Рабинович – М.: Госстройиздат, 1956. – 454 с.

Przemyslaw Jakiel. Ocena wplywow nielinniowych w stalowym moscie wantowym z pomostem skladanym [Текст] / Jakiel Przemyslaw, Manko

Zbigniew // Teoria konstrukcji: XLIII konferencja naukowa komitetu inzynierii ladowej i wodnej pan i komitetu nauki PZITB. – Poznan; Krynica, 1997. – Tom 5. – P. 41–48.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-04-29

Номер

Розділ

Статті