DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26432

ПРИЧИНИ ГЛОБАЛЬНИХ ТА ЛОКАЛЬНИХ ВІДМОВ ВАНТОВИХ МОСТІВ

М. Kazakevitch

Анотація


У статті розглядаються основні причини відмов вантових мостів за декількома напрямками: фізичним, математичним та технологічним. Дана оцінка цим напрямкам. Описані самі суттєві недоліки вантових мостів великих прогонів. Обговорюється поняття сфери їх раціонального застосування. Приділена увага актуальній проблемі стабілізування вантових мостів великих прогонів у вітровому потоці.

Ключові слова


вантовий міст, висячий міст, несуча спроможність вант, відмова, вібрація, дискомфорт, стабілізація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы [Текст]. – введ. 1986-01.01. – М.: Госстрой России, 2001. – 214 с.

ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування. [Текст]. – Введ. 2007-02-01. – К.: Мін. буд., архіт. та житл.-комун. госп-ва, 2006. – 359 с.

Казакевич, М. И. Избранное [Текст]: моногра фия. – Д.: «Нова ідеологія», 2009. – 524 с.

Казакевич, М. И. Проблемы стабилизации вант [Текст] / М. И. Казакевич // Металлические конструкции. – 2001. – Т 17. – № 2 – С. 67-88.

Казакевич, М. И.. Актуальные заметки по аэродинамике зданий и сооружений [Текст]. – Д.: «Акцент», 2011. – 184 с.

Перельмутер А. В. Управление поведением несущих конструкций [Текст] / А. В. Перельмутер. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во АВС, 2011. – 184 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)