DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26487

АНАЛІЗ ЗМІННИХ НАПРУЖЕНЬ У ЗВАРНИХ ВУЗЛАХ ПРОГОНОВИХ БУДОВ СИСТЕМИ «МІСТ-ПОЇЗД»

М. Malgin, V. Dvoretsky, G. Mikheev, Е. Krugovova

Анотація


В роботі представлені основні напрямки використання результатів досліджень системи «міст-поїзд» при оцінці опору втомі зварних вузлів прогонових будов мостів.

Ключові слова


міст, поїзд, динаміка, коливання, взаємодія, опір втомі, зварні з’єднання

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Михеев, Г. В. Верификация методики компьютерного моделирования взаимодействия железнодорожных экипажей и мостов [Текст] / Г. В. Михеев и др. // Вестник ВНИИЖТ. – 2011. –

№ 5. – С. 29–33.

Круговова, Е. А. Компьютерное моделирование взаимодействия железнодорожных экипажей и мостов [Текст] / Е. А. Круговова и др. // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Сер. Техніка, Технологія. – К.: ДЕТУТ, 2011. – С. 86–87.

Михеев, Г. В. Взаимодействие железнодорожных экипажей и мостов: некоторые подходы и приложения [Текст] / Г. В. Михеев, Е. А. Круговова, Р. В. Ковалев // Вісник. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2010. – Вип. 33. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2010. – С. 178–180.

Кирьян, В. И. Пути обеспечения нормативного ресурса пролетных строений мостов [Текст] / В. И. Кирьян, М. Г. Мальвин // Вісник. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2011 – Вип. 39. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2011. – С. 55–59.

Лучко, Й. Й. Механіка руйнування мостових конструкцій та методи прогнозування їх залишкової довговічності [Текст] / Й. Й. Лучко, Г. Т. Сулим, В. І. Кир’ян, за ред. Й. Й. Лучка. – Львів: Каменяр, 2004. – Т. 6. – 883 с.

Прочность сварных конструкций при переменных нагрузках. АН УССР Ин-т электросварки им. Е. О. Патона [Текст] / под. ред. В. И. Труфякова. – К.: Наук. думка. 1990 – 256 с.

Труфяков, В. И. Циклическая долговечность при двухчастотном нагружении [Текст] / В. И. Труфяков, В. С. Ковальчук. – К.: ИЭС им.

Е. О. Патона АН УССР, 1982. – 36 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)