DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26489

ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДО РОЗРАХУНКУ МІЦНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

S. N. Mykytenko

Анотація


Пропонується метод розрахунку міцності нормальних перерізів залізобетонних елементів на основі оптимізаційного підходу


Ключові слова


оптимізація, міцність, поздовжня арматура

Повний текст:

PDF

Посилання


Арутюнян, Р. К. Усиление железобетонных конструкций методом поисковой оптимизации [Текст] / Р. К. Арутюнян // Жилищное строительство. – 2000. – № 11. – С. 12–13.

Серпик, И. Н. Генетический алгоритм оптимизации плоских железобетонных рам / И. Н. Серпик // Бетон и железобетон – 2011. – № 4. – С. 17–21.

Мироненко, И. В. Анализ сходимости эволюционной оптимизации железобетонных конструкций [Электронный ресурс] / И. В. Мироненко // Современные проблемы науки и образования.– 2011. – № 4. – Режим доступа: www.science-education.ru/98-4779.

ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 71 c.

ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування. [Текст]. – Введ. 2007-02-01. – К.: Мін. буд., архіт. та житл.-комун. госп-ва, 2006. – 359 с.

Банди, Б. Методы оптимизации [Текст]: вводный курс / Б. Банди; пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1988. – 128 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)