DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26496

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ КОЕФІЦІЄНТУ ПОВЗДОВЖНЬОГО ЗГИНУ ВІД ГНУЧКОСТІ СТАЛЕБЕТОННОГО ЕЛЕМЕНТУ

D. G. Petrenko

Анотація


У статті розглянуті існуючі методики з розрахунку на стійкість сталебетонних елементів з урахуванням залежності коефіцієнту повздовжнього згину від гнучкості елементу.

Ключові слова


сталебетонний елемент, повздовжній згин, гнучкість елементу, коефіцієнт повздовжнього згину

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Кикин, А. И., Конструкции из стальных труб, заполненных бетоном [Текст] / А. И. Кикин, Р. С. Санжаровский, В. А.Трулль. – М.: Стройиздат, 1974. – 145 с.

Стороженко, Л. І., Трубобетон [Текст]: монографія / Л. І. Стороженко, Д. А. Єрмоленко, О. І. Лапенко. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 306 с.

СНиП II-23-81* Стальные конструкции [Текст]. – 2011. – 172 с.

Єрмоленко, Д. А. Напружено-деформований стан трубо бетонного елементу при позацентровому стисненні [Текст] / Д. А. Єрмоленко // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. тр. / Днепропетровск, ПГАСА. – Д.:, 2011. – Вып.№ 61. – С.172-175.

Чихладзе, Э. Д. Несущая способность сталебетонных конструкций в условиях статического и динамического загружения [Текст]: дисс. …д-ра техн. наук., защищена 05.23.01. – Харьков, 1985. – 35 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)