DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26504

ОЦІНКА ВІРОГІДНОСТІ МОДЕЛЕЙ ВИБОРУ РЕЖИМІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

А. V. Radkevich, Т. V. Tkach

Анотація


У статті досліджено підхід до оцінки вірогідності організаційно-технологічної надійності на основі методу статистичного моделювання


Ключові слова


Результативність, комплексний укрупнений сітьовий графік, інвестування, капітальні вкладення, ризик, проект, математичний метод, планування, регулювання, управління, вірогідність, трудо- місткість, контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Ушаков, И. А. Курс теории надежности систем: учебн. пособие для вузов [Текст] / И. А. Ушаков. – М.: Дрофа, 2008. – 239 с.

Чирков, В. П. Прикладные методы теории надежности в расчетах строительных конструкцій [Текст]: учеб. пособие для вузов / В. П. Чирков. – М.: Маршрут, 2006. – 620 с.

Острейковский, В. А. Теория надежности [Текст]: учеб. пособие для вузов / В. А. Острейковский. – М.: Высш. шк., 2003. – 463 с.

Пичугин, С. Ф. Надежность стальных конструкций производственных зданий: [Текст]: монография / С. Ф. Пичугин. – Полтава: ООО

«АСМИ», 2009. – 452 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)