DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26507

ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЖИМУ ТИМЧАСОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАЛІЗОБЕТОННОГО МОСТА ЗА ПРИВЕДЕНИМ КОЕФІЦІЄНТОМ ЗАПАСУ

V. Rachkevych, V. Kvasha, L. Saliychyk

Анотація


Описаний технічний стан струнобетонної прольотної будови моста та методика прогнозування режиму її експлуатації за приведеним коефіцієнтом запасу міцності.


Ключові слова


струнобетонна прольотна будова, технічний стан, приведений коефіцієнт запасу, режим експлуатаці

Повний текст:

PDF

Посилання


Виноградский, Д. Ю. Эксплуатация и долговечность мостов [Текст] / Д. Ю. Виноградский, Ю. Д. Руденко, А. А. Шкуратовский // – К: Будівельник, 1985. – 105 с.

Експлуатація і реконструкція мостів [Текст]. / за ред. Лантух-Лященко А. І. –К.: ТАУ, 2000. – 384 с.

Кваша, В. Г. Обстеження та випробування автодорожніх мостів [Текст] / В. Г. Кваша. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2002. – 102 с.

Кваша, В. Г. Прогнозування експлуатаційної надійності прольотних будов з багаторядовою арматурою (ТП вип. 56) [Текст] / В. Г. Кваша, В. С. Рачкевич // Теорія і практика будівництва: зб. наук. праць. – Львів: НУ «ЛП», 2007. – № 600. – С. 158–164.

Лантух-Лященко, А. І. Проектування елементів транспортних споруд за критерієм надійності. / А. І. Лантух-Лященко // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: зб. наук. праць. – Вип. 65. – К.: НТУ, 2002. – С.63–68.

Настанови з визначення технічного стану мостів [Текст] / за ред. Лантух-Лященко А. І. – К.: Укравтодор, 2002. – 97 с.

Рачкевич, В. С. Оцінка експлуатаційної надійності залізобетонних конструкцій за приведеним коефіцієнтом запасу [Текст] / В. С. Рачкевич, В. Г. Кваша // Будівельні конструкції: зб. наук. праць. – К.: НДІБК, 2011. – Вип. 74, кн. 2. – С. 507–514.

Сборник проектов струнобетонных пролётных строений. ВТП-15 [Текст]. Раздел ІІ. Пролетные строения из двутавровых балок. – К.: УкрдортрансНДИ, 1963. – 74 с.

Штильман, Б. Н. Предварительно напряжённые мостовые конструкции с проволочным армированием [Текст] / Б. Н. Штильман, В. С. Корсунский // Бетон и железобетон. – М., 1962. – № 10. – С. 466–469.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)