ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАДІЙНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПРОГОНОВИХ БУДОВ АВТОДОРОЖНІХ МОСТІВ

Автор(и)

  • B. V. Savchinskiy Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26514

Ключові слова:

надійність, довговічність, термін служби, прогонова будова, бетон, міст, фактори руйнування, регенерація, безвідмовність, працездатність

Анотація

У статті розглядаються особливості та ефективність методики розрахункового прогнозування терміну служби залізобетонних прогонових будов автодорожніх мостів, зроблено аналіз різноманітних методик вірогідної основи запасів міцності конструкції, приведено нормативний графік довговічності.

Посилання

Иосилевский, Л. И. Практические методы управления надежности железобетонных мостов [Текст] / Л. И. Иосилевский – М.: Науч-изд. центр «Инженер», 2005. – 324 с.

Перельмутер, А. В. Избранные проблемы надежности и безопасности строительных конструкций [Текст] / А. В. Перельмутер – К.: УкрНИИ-

промстальконструкция, 2000. – 216 с.

Лантух-Ляшенко, А. І. Оцінка технічного стану транспортних споруд, що знаходяться в експлуатації [Текст] / А. І. Лантух-Ляшенко // Вісник Транспортної Академії України. – 1999. – № 3. – С. 59-63.

Методика расчетного прогнозирования срока службы железобетонных пролетных строений автодорожных мостов [Текст]: утв. М-вом транспорта Рос. Федерации 18.04.01: ввод в действие

с 18.04.01. – М: Транспорт, 2001. – 140 с.

Костюченко, С. М. Обеспечение эксплуатационной надежности и долговечности железобетонных конструкций автодорожных мостов [Текст] / С. М. Костюченко, Б. В. Савчинский //

Автомобильные дороги и дорожное строительство. – 2002. – К.: НТУ. – № 64. – С. 147-149.

Заяц, Ю. Л. Некоторые вопросы диагностики и регенерации железобетонных конструкций автодорожных мостов, поврежденных в результате длительного воздействия эксплуатационных нагрузок [Текст] / Ю. Л. Заяц , Б. В. Савчинский

// Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: Зб. наук. праць / ФМІ ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 2002. – Вип. 5. – С. 491-494.

Савчинский, Б. В. Вопросы повышения надежности и безопасности металлических пролетных строений железнодорожных мостов [Текст] / Б. В. Савчинский // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2005. – Вип. 9. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2005. – С. 203-205.

Савчинский, Б. В. Критерии оценки надежности надежности железобетонных конструкций автодорожных мостов[Текст]: тез. докл. Междунар. научно-практич. конф. «Мосты и тоннели: теория, исследования, практика» / Б. В. Савчинский // – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2007. – С. 62-63.

Савчинский, Б. В. Совершенствование методов диагностики и способов регенерации железобетонных конструкций автодорожных мостов при обеспечении их эксплуатационной надежности и долговечности [Текст] / Б. В. Савчинский // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2010. – Вип. 33. – Д.: Видво ДНУЗТ, 2010. – С. 228-231.

Савчинский, Б. В. Анализ методов расчета надежности железобетонных пролетных строений автодорожных мостов [Текст] / Б. В. Савчинский // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика: Зб. наук. праць / Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2012. – Вип. 1. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2012. – С. 99-100.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-05-21

Номер

Розділ

Статті