DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26525

АКУСТИКО-ЕМІСІЙНЕ ІДЕНТИФІКУВАННЯ ДЖЕРЕЛ РУЙНУВАННЯ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ

V. R. Skalsky, I. M. Lyasota, O. М. Stankevych, Т. M. Selivonchyk

Анотація


Розглянуто особливості генерування акустичної емісії за статичного руйнування термічно зміцненого алюмінієвого сплаву 1201-Т. Металографічними та фрактографічними дослідженнями встановлено, що 
сплав руйнується за крихко-в’язким механізмом, де крихка складова відповідає розтріскуванню інтерметалідів Al2Сu, а в’язка –  -твердому розчину. Аналіз хвильових відображень та їх неперервних вейвлет перет-
ворень дає змогу чітко розпізнати за сигналами акустичної емісії механізми руйнування алюмінієвого сплаву.


Ключові слова


алюмінієвий сплав, акустична емісія, мікроструктура, мікрофрактограма, тріщина

Повний текст:

PDF

Посилання


Алюминиевые мости в Швеции. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stroyprofile.com/archive/1640.

Мости из алюминиевых сплавов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://abondarcev.livejournal.com/55628.html.

Скальський, В. P. Акустична емісія під час руйнування матеріалів, виробів і конструкцій [Текст] / В. P. Скальський, П. М. Коваль. –

Львів: СПОЛОМ, 2005. – 396 с.

Назарчук, З. Т. Акустико-емісійне діагностування елементів конструкцій: науково-технічний посібник [Текст]: у 3 т. / З. Т. Назар-

чук, В. Р. Скальський. – К: Наукова думка. – 2009. – Т. 2: Методологія акустико-емісійного діагностування. – К.: Наукова думка, 2009. – 263 с.

Мезинцев, Е. Д. Применение имитаторов дефектов при испытании акустико-эмисионной системы технической диагностики [Текст] /

Е. Д. Мезинцев, В. Г. Тихий, Л. П. Карасев // Автоматическая сварка. – 1982. – № 9. – С. 28–30.

Тихонов, Л. В. Дитонационные механизмы деформации, разрушения и акустической эмиссии в алюминии и его сплавах Т[екст] / Л. В. Тихонов, Г. И. Прокопенко // Технич. диагностика и неразрушающий контроль. – 1991. – № 1. – С. 73–76.

Тихий, В. Г. Исследование зависимости сигналов акустической эмиссии от характера дефектов сварки в сплаве АМг6 [Текст] / В. Г. Тихий, Ф. П. Санин, Д. Г. Борщевская // Автоматическая сварка. – 1982. – № 9. – С. 36–38.

ГОСТ 25506-85 Методы механических испытаний металлов. Определение характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении [Текст]. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 61 с.

Астафьева, Н. М. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры применения Т[екст] / Н. М. Астафьева // Успехи физических наук. – 1996. – Т. 166. – № 11. – С. 1145–1170.

Скальский, В. Р. Критерий оценки хрупкого разрушения стекла по сигналам акустической эмиссии [Текст] / В. Р. Скальский, С. И. Буйло, Е. М. Станкевич // Дефектоскопия. – 2012. – № 5. – С. 26–34.

Vallen Systeme: The Acoustic Emission Company. – [Virtual Resource]. – Access Mode: URL: http://www.vallen.de.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)