АКУСТИКО-ЕМІСІЙНЕ ІДЕНТИФІКУВАННЯ ДЖЕРЕЛ РУЙНУВАННЯ АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ

Автор(и)

  • V. R. Skalsky Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАНУ, Львів, Україна
  • I. M. Lyasota Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАНУ, Львів, Україна
  • O. М. Stankevych Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАНУ, Львів, Україна
  • Т. M. Selivonchyk Луцький національний технічний університет, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26525

Ключові слова:

алюмінієвий сплав, акустична емісія, мікроструктура, мікрофрактограма, тріщина

Анотація

Розглянуто особливості генерування акустичної емісії за статичного руйнування термічно зміцненого алюмінієвого сплаву 1201-Т. Металографічними та фрактографічними дослідженнями встановлено, що 
сплав руйнується за крихко-в’язким механізмом, де крихка складова відповідає розтріскуванню інтерметалідів Al2Сu, а в’язка –  -твердому розчину. Аналіз хвильових відображень та їх неперервних вейвлет перет-
ворень дає змогу чітко розпізнати за сигналами акустичної емісії механізми руйнування алюмінієвого сплаву.

Посилання

Алюминиевые мости в Швеции. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://stroyprofile.com/archive/1640.

Мости из алюминиевых сплавов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://abondarcev.livejournal.com/55628.html.

Скальський, В. P. Акустична емісія під час руйнування матеріалів, виробів і конструкцій [Текст] / В. P. Скальський, П. М. Коваль. –

Львів: СПОЛОМ, 2005. – 396 с.

Назарчук, З. Т. Акустико-емісійне діагностування елементів конструкцій: науково-технічний посібник [Текст]: у 3 т. / З. Т. Назар-

чук, В. Р. Скальський. – К: Наукова думка. – 2009. – Т. 2: Методологія акустико-емісійного діагностування. – К.: Наукова думка, 2009. – 263 с.

Мезинцев, Е. Д. Применение имитаторов дефектов при испытании акустико-эмисионной системы технической диагностики [Текст] /

Е. Д. Мезинцев, В. Г. Тихий, Л. П. Карасев // Автоматическая сварка. – 1982. – № 9. – С. 28–30.

Тихонов, Л. В. Дитонационные механизмы деформации, разрушения и акустической эмиссии в алюминии и его сплавах Т[екст] / Л. В. Тихонов, Г. И. Прокопенко // Технич. диагностика и неразрушающий контроль. – 1991. – № 1. – С. 73–76.

Тихий, В. Г. Исследование зависимости сигналов акустической эмиссии от характера дефектов сварки в сплаве АМг6 [Текст] / В. Г. Тихий, Ф. П. Санин, Д. Г. Борщевская // Автоматическая сварка. – 1982. – № 9. – С. 36–38.

ГОСТ 25506-85 Методы механических испытаний металлов. Определение характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении [Текст]. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 61 с.

Астафьева, Н. М. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры применения Т[екст] / Н. М. Астафьева // Успехи физических наук. – 1996. – Т. 166. – № 11. – С. 1145–1170.

Скальский, В. Р. Критерий оценки хрупкого разрушения стекла по сигналам акустической эмиссии [Текст] / В. Р. Скальский, С. И. Буйло, Е. М. Станкевич // Дефектоскопия. – 2012. – № 5. – С. 26–34.

Vallen Systeme: The Acoustic Emission Company. – [Virtual Resource]. – Access Mode: URL: http://www.vallen.de.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-05-22

Номер

Розділ

Статті