DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26547

ПОВЕДІНКА СТІНОК КОРОБЧАТОВОЇ ПРОГОНОВОЇ БУДОВИ МОСТУ У ПРОЦЕСІ НАСУВАННЯ

М. Timofeev

Анотація


В роботі представлені результати спостережень за поведінкою погинів стінок нерозрізної прогонової будови коробчатого перерізу довжиною 964 м моста через р. Каму в м. Пермі у процесі його поздовжнього
насування.

Ключові слова


товщина стінки, погин, поздовжнє насування, амплітуда, прогонова будова, ребро жорсткості

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний [Текст] / Госстрой СССР. – Введ. 1987-01-07. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988. – 40 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)