DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26563

ПОЛЬОВИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПРУЖНИХ ТА РЕОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРУНТУ

А. V. Shapoval, V. V. Krysan, V. G. Shapoval, H. V. Nesterova

Анотація


Запропоновано методику визначення пружних (модуля пружності і коефіцієнта Пуассона) та реологічних (коефіцієнта консолідації і параметрів ядра повзучості) властивостей водонасичених ґрунтів в ході їх
штампових випробувань. Її основна відмінність від відомих методів Тейлора та Казагранде- врахування масштабного фактору при визначенні властивостей ґрунту.

Ключові слова


модифікація, старіння, грунт, деформація, основа, повзучість, сплайн-крипп

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Зарецкий, Ю. К. Теория консолидации грунтов [Текст] / Ю. К. Зарецкий. – М.: Наука. 1967 – 270 с.

Зарецкий, Ю. К. Практическая оценка консолидации глинистого грунта и ее приложение [Текст] / Ю. К. Зарецкий и др. // Известия вузов. Строительство и архитектура. – М.: 1983. – № 3. – С. 23-27.

Шаповал, В. Г. Ускоренное определение реологических свойств водонасыщенных глинистых оснований [Текст]: дисс. … канд. техн. наук. – Д.: 1984. – 179 с.

Вялов, С. С. Реологические основы механики грунтов [Текст] / С. С. Вялов. – М.: Высш. шк., 1978. – 447 с.

Шаповал, А. В. Теория взаимосвязанной фильтрационной консолидации [Текст]: монографія / А. В. Шаповал, В. Г. Шаповал. – Д.: Пороги, 2009. – 311 с.

Шаповал, В. Г. Механика грунтов [Текст]: учебник / В. Г Шаповал и др. – Д.: Пороги, 2010 – 168 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)