ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ ОЦІНКИ ДОВГОВІЧНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ МОСТІВ

Автор(и)

  • F. V. Yatcko Національний транспортний університет, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26568

Ключові слова:

довговічність, стохастичний процес, метод Монте-Карло, рівняння дифузії, хлоридизація, корозія арматури, статистичний метод

Анотація

В статті представлена загальна модель деградації залізобетонних елементів мостів, побудована за статистичним методом з урахуванням впливу навколишнього середовища та напружено-деформованого стану. 
Наведений алгоритм визначення довговічності залізобетонного елемента.

Посилання

Бліхарський, З. Я., Моделювання корозійних руйнувань залізобетонних балок в агресивному середовищі [Текст] / З. Я. Бліхарський, М. Г. Стащук, О. М. Малик // Захист від корозії і мо-

ніторинг залишкового ресурсу промислових будівель, споруд та інженерних мереж. – Донецьк, 2003.

Васильев, А. И Вероятносная оценка остаточного ресурса физического ресурса срока службы железобетонних мостов [Текст] / А. И. Васильев // Проблемы нормирования и исследования потребительских свойств мостов. Труды ЦНИИС. Вып. 208. – М.: ЦНИИС, 2002. – С. 101–120.

ДБН В.2.3-22:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування [Текст]. – Введ. 2009-11-11. – К. Мін регіон буд. України, 2009. – 73 с.

Бекман, И. Н. Математика диффузии [Текст]: лекции. МГУ / И. Н. Бексан. – М., 2004.

Лантух-Лященко, А. І. О прогнозе остаточного ресурса моста [Текст] / А. І. Лантух-Лященко // Дороги і мости: зб. наук. праць, Вип. 7, Т. 2 / ДерждорНДІ. – К., 2007. – С. 3–9.

Марянин, М. Н. О построении кинетической модели карбонизации железобетонных конструкций транспортных сооружений [Текст] /

М. Н. Марянин // Математическое моделирование и краевые задачи: тр. Третьей Всерос. научн. конференции, Ч. 1 / Самоту. – Самара, 2006.

Руководство по определению диффузионной проницаемости бетона для углекислого газа [Текст]. – М.: НИИЖБ Госстроя СССР, 1974.

«New Approach to Durability Design» [Текст]. – CEB Bulletin d’Information – No. 238. – 1997.

Hartt, W. Critical Literature Review of High-Performance Corrosion. Reinforcements in Concrete Bridge Applications [Текст] / W. Hartt,

R. Powers, V. Leroux, D. K. Lysogorski // Center for Marine Materials. – Florida Atlantic University, 2004. – 53 p.

Takewaka, K. Quality and Cover Thickness of Concrete based on the Estimation of Chloride Penetration in Marine Environments [Текст] /

K. Takewaka, S. Mastumoto. – ACI SP 109-17, American Concrete Institute, 1988. – Р. 381–400.

Matsumoto, T. Survival analysis on bridges for modeling bridge replacement and evaluating bridge performance [Текст] / T. Matsumoto, S. S. Beng // Proceeding Japan-Taiwan international workshop on urban regeneration. Maintenance and green material. – 2005. – Р. 23–36.

Блихарский, З. Я. Влияние карбонизации бетона на предпосылки коррозии арматуры железобетонных конструкций автодорожного комплекса [Текст] / З. Я. Блихарский, Р. Е. Хмиль, Р. Ф. Струк //Дороги і мости: зб. наук. праць / ДерждорНДІ. – К., 2006. – Вип. 6 – С. 229–239.

Глагола, І. І., Методи визначення корозійної тривкості, довговічності та антикорозійний захист залізобетонних конструкцій [Текст] / І. І. Глагола // Автореф. дисерт. к.т.н. – К., 2004.

Лучко, Й. Й. Методи підвищення корозійної стійкості та довговічності бетонних і залізобетонних конструкцій і споруд [Текст] / Й. Й. Лучко, І. І. Глагола, Б. Л. Козаревич. – Львів: Каменяр, 1999 – 229 с.

Melchers, R. E. Structural Reliability Analyssis and Prediction [Текст] / R. E. Melchers // Second Edition. John Wiley & Sons. – New York, 1999. – 437 p.

Probabilistic Model Code. – 12th draft. Joint Committee on Structural Safety [Текст]. PART I – BASIS OF DESIGN - JCSS-OSTI/DIA/VROC-10-

-2000. – ETH Zurich. – 64 p.

Гутман, Э. М. Механохимия металлов и защита от корозии [Текст] / Э. М. Гутман. – М.: Металлургия, 1981. – 281 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-05-28

Номер

Розділ

Статті