ВИЗНАЧЕННЯ ВЛАСНИХ КОЛИВАНЬ АВТОДОРОЖНЬОЇ НЕРОЗРІЗНОЇ КРИВОЛІНІЙНОЇ В ПЛАНІ ЕСТАКАДИ

Автор(и)

  • S. Zagorulko Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  • М. Gurbenko Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  • V. Miroshnik Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2013/26621

Ключові слова:

естакада, габарит, прогонова будова, крутячий момент, розрахункова схема, головна балка, ортотропна плита, діафрагма, динамічні характеристики, метод скінчених елементів, моделювання, власні коливання, частота

Анотація

Мета. Дослідження динамічної поведінки, визначення форм і частот власних коливань мостових конструкцій, які були запроектовані і побудовані в період, коли динамічний розрахунок складних споруд виконувався шляхом спрощення розрахункових схем. Методика. Для отримання точних динамічних характеристик конструкції при дії колісних транспортних засобів на мостовий перехід, було прийнято рішення використовувати в розрахунку метод математичного моделювання конструкції, а саме метод скінчених елементів.
Моделювання та розрахунок даної споруди проводився в середовищі програмного комплексу «Лира». Складена модель повністю відповідає всім геометричним і лінійним характеристикам реальної споруди, що підтверджується отриманими результатами і значеннями, отриманими в ході випробувань, які проводилися ГНДЛ динаміки мостів. Результати. На підставі виконаних розрахунків слід вважати, що всі форми вільних
коливань естакади є взаємно зв’язаними між собою і таким чином, розділити власні форми коливань споруди на вертикальні, горизонтальні і крутильні можливо лише умовно. Прийнята схема скінчено-елементної моделі естакади дозволяє вирішити завдання, пов’язані не тільки з динамічними характеристиками, але і дозволяє визначити фактичні значення внутрішніх сил (нормальних, поперечних, моментів) в будь-якому заданому елементі конструкції при впливі на нього одиночної фіксованою сили або групи сил. Наукова новизна. Відомо, що сучасні тенденції вітчизняного і зарубіжного мостобудування пов’язані з широким впровадженням нових високоміцних матеріалів , вдосконаленням конструктивних і технологічних форм, а також методів розрахунку. Викликані цими факторами зміни в конструкціях, призвели до зменшення жорсткості, підвищення чутливості їх до динамічних впливів. У зв’язку з цим (а також із зростанням інтенсивності і величини навантажень) зросла роль динамічних розрахунків, досліджень динамічної поведінки мостових конструкцій. Практична значимість. Аналізуючи отримані результати математичного моделювання нетипової конструкції прогонової будови моста, можна стверджувати, що використання МСЕ є ефективним способом визначення динамічних характеристик. Також позитивною відмінністю розглянутого методу від інших, є можливість візуалізації отриманих результатів, що дозволяє визначити характерні особливості в роботі споруди.

Біографії авторів

S. Zagorulko, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

СПКТБ «Інфратранспроект-ДІІТ»

М. Gurbenko, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ГНДЛ штучних споруд

V. Miroshnik, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ГНДЛ штучних споруд

Посилання

СН200-62 Технические условия проектирования железнодорожных, автодорожных и городских мостов и труб [Текст]: – Введ. 1962.04.23. – М. : Трансжелдориздат, 1962. – 308 с.

Обследование и испытание автодорожного перехода по сооружениям ДнепроГЭСа в г. Запорожье [Текст] : отчёт по НИР (заключ.) / Днепропетровский ин-т инженеров жел. дор. транспорта; рук. Закора А. Л. испол. : Сухоруков Б. Д. [и др.]. – Д., 1980. – 100 с. – № ГР 78072829. – Инв. № Б862384.

Артемов, В. Е. К вопросу о точности вычислений в расчетах строительных конструкций [Текст] / В. Е. Артемов, А. С. Распопов // Зб. наук. праць Дніпропетровського нац. ун-ту за-

лізн. тр-ту. – Д., 2012. – Вип. 3. – с. 6-8.

Современные технологии расчета и проектирования металлических и деревянных конструкций [Текст] : монография / за ред. М. С. Барабаша. – М. : Издательство АСВ, 2008. – 328 с.

Стрелец-Стрелецкий, Е. Б. Лира 9.4. Учебное пособие [Текст] : Под ред. академика РААСН, докт. техн. наук, проф. А. С. Городецкого – К. : Издательство «ФАКТ», 2008. – 164 с.

Распопов, А. С. Особенности компьютерного моделирования динамической загруженности конструкций железнодорожных мостов [Текст] / А. С. Распопов, В. Е. Артемов, С. П. Русу // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізн. тр-ту. – Х., 2010. – Вип. 114.-с. 123-132.

Распопов, О. С. Автоматні та топологічні методи динамічного аналізу просторових стержневих систем [Текст]: автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05.23.17 / Распопов Олександр Сергійович. – Д., 2009. – 38 с.

Dion, Cassandra Real-Time Dynamic Substructuring Testing of a Bridge Equipped with Friction-Based Seismic Isolators [Текст] / Cassandra Dion, Najib Bouaanani, M. ASCE, Robert Tremblay and Charles-Philippe Lamarche). – J. Bridge Eng, 17:4-14. – 2012.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-02

Номер

Розділ

Статті