ВИКОРИСТАННЯ ГНУЧКИХ АНКЕРІВ З ВИСАДЖЕНОЮ ГОЛОВКОЮ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЗАКЛАДНИХ ВИРОБІВ

Автор(и)

  • V. V. Marochka Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  • P. A. Badyul Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2013/26632

Ключові слова:

бар’єрне огородження, закладна деталь, гнучкий анкер з висадженою головкою, дуго-контактне зварювання, методи розрахунку

Анотація

Мета. Технологічність виконання та безперечна якість дугоконтактного зварювання забезпечили використання даної технології при виробництві закладних деталей залізобетонних мостів. Особливо актуальною дана технологія є при виробництві закладних деталей кріплення бар’єрного огородження автодорожніх мостів. Методика. Аналіз існуючих норм розрахунку та порівняння їх з європейськими нормами доводить необґрунтованість їх використання для розрахунку закладних виробів з гнучкими анкерами з висадженою головкою.: У галузі конструювання та виробництва закладних виробів на Україні склалась ситуація, коли діючі норми розрахунку не дають можливості використання широко відомих у всьому світі типових рішень закладних виробів, заставляючи кожного підрядника займатись власним їх виробництвом за застарілими методиками. Результати. Дана робота доводить необхідність запровадження Європейських норм розрахунку закладних виробів. Наукова новизна. Доведено необґрунтованість надмірних запасів, закладених у вітчизняні норми. Практична значимість. Результати роботи можуть широко використовуватись у залізобетонних мостах.

Біографія автора

V. V. Marochka, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Кафедра "Мости"

Посилання

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і спо-руд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Ос-новні положення проектування [Текст]. – Чинні від 2010-01-09. – К. : Мін регіон буд. України, 2009.

Пособие по проектированию бетонных и желе-зобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения ар-матуры (к СНиП 2.03.01-84) [Текст]. – изд. ЦНИИ промзданий ГОССТРОЯ СССР, 1984.

ISO 14555 «Сварка – электродуговая приварка болтов /шпилек из металлических материалов» [Текст]. – Изд. Международная Организация по Стандартизации, 2005.

EN 1993-1-8: Eurocode 3: Design of Steel Struc-tures – Part 1-8: Design of Joints [Текст] – 2005.

EN 1994-1-1: Eurocode 4: Design of Composite Steel and Concrete Structures [Текст] – Part 1-1: General rules and rules for buildings. – 2005.

COST C1: Column bases in Steel Building Frames, edited by Weynand, [Текст] – K., Brussels, 1999.

Jaspart, J.-P. Recent advances in the field of steel joints [Текст]: Column bases and further configu-rations for beam-to-column joints and beam splices / Jaspart, J.-P. // Habilitation, University of Liege, 1997.

Kuhlmann, U. Ankerplatten und Einbaudetails zur Kraftüberlei-tung im Stahlbau [Текст] / U. Kuhl-mann, Т. Imminger // Deutscher Ausschusses für Stahlbau DASt, Düsseldorf, Stahlbau Verlags – und Service GmbH, Forschungsbericht. – No 1. – 2004.

ЕТА 03-0041 (Европейская техническая аттес-тация) [Текст]/ – изд. Немецкий институт стро-ительной техники, 2008.

ETAG 001 Guideline for European Technical Ap-proval of metal anchors for use in concrete. Annex C: Design methods for anchorages [Текст]. – EOTA Avenue des Arts 40 Kunstlaan, 1040 Brus-sels©.

Kuhlmann, Ulrike Component method for anchor plates [Текст] / Ulrike Kuhlmann, Markus Rubin-ski // Connection between steel and concrete. 2-nd International Symposium. – Studgart, Germany, 2007.

ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування. [Текст]. – Чинні від 2007-02-01. – К. : Мін. буд., архіт. та житл.-комун. госп-ва, 2006. – 359 с.

ГОСТ 26804-86 Ограждения дорожные метал-лические барьерного типа [Текст]. – М. : Стан-дартинформ, 2005.

Пат. 36790 Україна МПК Е04В 1/38. Спосіб виготовлення залізобетонної конструкції [Текст] / Білярчик В. Р., Фішман О. Ю., Марочка В. В., Хазак М. О. (Україна); заявник Єгорова Т. П., патентовласник Білярчик В. Р. – № U200806198, заявл. 12.05.2008, опубл. 10.11.2008, Бюл. № 21

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-03

Номер

Розділ

Статті