ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ РОБОТИ АВТОДОРОЖНЬОГО МЕТАЛЕВОГО НЕРОЗРІЗНОГО МОСТУ ПІД ТИМЧАСОВИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

Автор(и)

  • V. V. Marochka Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  • P. О. Pshinko Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  • І. V. Klimenko Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  • S. М. Zagorulko Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2013/26636

Ключові слова:

металеві мости, нерозрізні прогонові будови, динамічні розрахунки, фактори впливу на динамічну роботу металевих мостів, випробування мостів

Анотація

Мета. Дослідження дійсної динамічної роботи металевої автодорожньої нерозрізної прогонової будови під сучасним тимчасовим навантаженням, вплив дефектів і конструктивних особливостей мосту на виникнення додаткових динамічних впливів, а також дослідження характеру змін динамічних параметрів після тривалого терміну експлуатації мостової споруди. Методика. Проведення динамічних випробувань мосту із застосуванням сучасної тензометричної вимірювальної апаратури, розрахунок конструкцій в відповідності
до діючих норм, моделювання роботи прогонової будови за допомогою сучасного програмного комплексу, а також обробка та порівняння експериментальних результатів з розрахунком. Результати. На основі проведення комплексу науково-технічних робіт по випробуванню металевої нерозрізної прогонової будови мосту вдалося визначити динамічні фактори, які викликані декількома дефектами, що з’явилися з часом експлуатації, а також особливостями конструкції мосту, які шкідливо впливають на динамічну роботу прогонової будови, в результаті чого підвищується знос металевих елементів її конструкції. Наукова новизна. На основі аналізу особливостей динамічної роботи автодорожніх металевих мостів після тривалого терміну їх
експлуатації, вдалося вивчити ряд факторів впливу, які дозволяють більш точніше враховувати особливості динамічної роботи подібних мостів при проектуванні, в порівнянні з класичною інженерною методикою використання динамічного коефіцієнта, який регламентує дійсні нормативні документи України. Практична значимість. Проведення подібних досліджень дозволяє покращити і розширити можливості використання діючих будівельних норм, а саме, динамічних розрахунків автодорожніх металевих мостів під сучасним тимчасовим навантаженням, а також – враховувати ряд особливостей, які впливають на виникнення додаткових динамічних впливів, які призводять до підвищення інтенсивності зносу їх конструкцій.

Біографії авторів

V. V. Marochka, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

СПКТБ «Інфратранспроект-ДІІТ»

P. О. Pshinko, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

СПКТБ «Інфратранспроект-ДІІТ»

І. V. Klimenko, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

СПКТБ «Інфратранспроект-ДІІТ»

S. М. Zagorulko, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

СПКТБ «Інфратранспроект-ДІІТ»

Посилання

СН200-62 Технические условия проектирования железнодорожных, автодорожных и городских мостов и труб [Текст]. ‒ Введ. 1962-04-23. – М. : Трансжелдориздат, 1962. – 308 с.

ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування [Текст]. – Чинні від 2007-02-01. – К. : Мін. буд., архіт. та житл.-комун. госп-ва, 2006. – 359 с.

ДБН В.2.3-26:2010 Мости і труби. Сталеві конструкції. Правила проектування [Текст]. – Чинні від 2011-10-01. – К. : Мін регіон буд. України, 2011. – 195 с.

ДБН В.1.2-15:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Навантаження і впливи [Текст]. – Чинні від 2010-03-01. – К. : Мін регіон буд. України, 2009. – 66 с.

ДБН В.2.3-6:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування [Текст]. – Чинні від 2010-03-01. – К. : Мін регіон буд. України, 2009. – 42 с.

Артемов, В. Е. К вопросу о точности вычислений в расчетах строительных конструкций [Текст] / В. Е. Артемов, А. С. Распопов // Зб. наук. праць Дніпропетровського нац. ун-ту

залізн. тр-ту. – Д., 2012. – Вип. 3. – с. 6-8.

Современные технологии расчета и проектирования металлических и деревянных конструкций [Текст]: монография / за ред. М. С. Барабаша. – М. : Издательство АСВ, 2008. – 328 с.

Стрелец-Стрелецкий Е. Б. Лира 9.4. Учебное пособие [Текст] : Под ред. академика РААСН, докт. техн. наук, проф. А. С. Городецкого – К. : Издательство «ФАКТ», 2008. – 164 с.

Корнеев, М. М. Стальные мосты. Теоретическое и практическое пособие по проектированию [Текст] / М. М. Корнеев. – К., 2003. – 546. с.

Металлические конструкции. Элементы конструкций [Текст] / под ред. проф. В. В. Горева. – М. : «Высшая школа», 2004. –551 с.

Бишоп, Р. Колебания: [Текст]: Пер. с англ. 2е изд., перераб / под ред. Я. Г. Пановко. – М. : Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1979 – 160 с

Dion, Cassandra Real-Time Dynamic Substructuring Testing of a Bridge Equipped with Friction-Based Seismic Isolators [Текст] / Cassandra Dion, Najib Bouaanani, M. ASCE, Robert Tremblay and Charles-Philippe Lamarche). – J. Bridge Eng, 17:4-14. – 2012.

Барченков, А. Г. Динамический расчёт автодорожных мостов [Текст] / А. Г. Барченков. – М. : Изд-во «Транспорт», 1976. – 199 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-03

Номер

Розділ

Статті