DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2013/26642

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ХІМІЧНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ ПРИ БУДІВНИЦТВІ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ

V. І. Petrenko, V. D. Petrenko

Анотація


Мета. Актуальним для тунелів мілкого закладення є закріплення слабких водонасичених ґрунтів в їх основах за допомогою різних хімічних реагентів. У зв’язку з цим прийнято широко використовувати хімічне армування ґрунтів на основі бурозмішувальної технології. Її суть полягає у тому, що в ґрунтах пробурюють свердловини, в які занурюються ін’єктори з монітором, що обертається, через які здійснюється нагнітання в’яжучих у вигляді суміші цементу, рідкого скла і інших компонентів. Це забезпечує утворення ґрунтоцементних або ґрунтосилікатних конструкцій, які суттєво укріплюють ґрунтові масиви, збільшуючи їх міцнісні характеристики. Методика. Використовуючи існуючі положення про закріплення слабких ґрунтів хімічними способами, необхідно аналітичним шляхом знайти рішення задачі про підвищення несучої здатності ґрунтових масивів в умовах високого ступеня обводнює. Результати. На основі аналізу даних досліджень по
закріпленню ґрунтів встановлено, що в сучасних умовах для посилення ґрунтових слабких основ необхідно використовувати метод перемішування ґрунту з в’яжучими речовинами, які подаються під певним тиском всередину ґрунту. Наукова новизна. Досліджені параметри несучої здатності хімічно закріплених ґрунтів для запобігання зануренню механізованого щита. Практичне значення. Хімічне закріплення ґрунтів шляхом застосування бурозмішувальной технології набуло широке поширення на практиці для зміцнення основи і фундаментів в гідротехнічному, промисловому, цивільному і транспортному будівництві.

Ключові слова


несуча здатність ґрунту; розрахунковий опір ґрунту; хімічне закріплення; котлован; механізований щит

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Крыжановская, О. Г. Закрепление оснований инъецированием [Текст] / О. Г. Крыжановская // Труды Дальневосточного государственного технического университета, 2005. – № 139. – С. 203-207.

Оржеховский, Ю. Р. Инъекционное закрепление просадочных грунтов (метод контурной обоймы) [Текст] / Ю. Р. Оржеховский, В. В. Лушников, Р. Я. Оржеховская // Академический вестник УралНИИпроект РААСН, 2011. – № 3. – С. 70-73.

Shibazaki, M. State of Practice of Jet Grouting [Текст] / M. Shibazaki // Grouting and Ground Treatment: Proceedings of the Third International

Conference. New Orleans, Louisiana, 2003. – Volume 1. – P. 198-217.

Harris, R. R. W. Construction of a jet mix cut-off of Thika Dam. Kenya. [Текст] / R. R. W. Harris, J. Morey // Proc. Couf. Grouting in the Ground.Bell A. L. ed. lust. Of Civil Engineers. London. 2004. – P. 155-171.

Черняков, А. В. Струйная цементация грунтов при строительстве в условиях плотной городской застройки [Текст] / А. В. Черняков // Наука и техника в дорожной отрасли, 2011. – № 3. – С. 10-14.

Гришко, Д. А. Перспективы применения струйной цементации в городском подземном строительстве с целью снижения экологических рисков [Текст] / Д. А. Гришко, М. Н. Шуплик, Е. Ю. Куликова // Научный вестник Московского государственного горного университета, 2011. – № 9. – С. 16-22.

Петренко, В. И. Надёжность способов закрепления грунтов при эксплуатации перегонных тоннелей Киевского метрополитена [Текст] / В. И. Петренко, В. Д. Петренко, Г. К. Савинков // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна,,

– Вип. 35. – С. 135-139.

Петренко, В. И. Современные способы закрепления грунтов при эксплуатации перегонных тоннелей Киевского метрополитена [Текст] / В. И. Петренко, В. Д. Петренко // Тези 71 Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», 14-15 квітня 2011 р., м.

Дніпропетровськ. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010. – С. 226.

ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування. [Текст]. – Чинні від 2007-02-01. – К. : Мін. буд., архіт. та житл.-комун. госп-ва, 2006. – 359 с.

ДБН В.2.1-10-2009. Об’єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти будинків і споруд. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. [Текст]. – Чинні від 2009-01-07. – К. : Мін регіон буд. України, 2009. – 107 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)