ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ РУХОМОГО НАВАНТАЖЕННЯ В ДИНАМІЧНІЙ ПОСТАНОВЦІ

Автор(и)

  • V. І. PETRENKO Публичне акціонерне товариство «Київметробуд»
  • V. D. PETRENKO Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна
  • O. L. TJUTKIN Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2013/26646

Ключові слова:

колонна станція, мілке закладення, рухоме навантаження, динамічна дія, напружено-деформований стан

Анотація

Мета. Особливістю статичної роботи тунельних конструкцій є те, що їх напружено-деформований стан формується у взаємодії з навколишнім масивом. Але, у свою чергу, динамічна складова напружено-
деформованого стану такого роду конструкцій також велика, оскільки тунельні конструкції сприймають, окрім постійної дії навколишнього масиву, спектр динамічних навантажень. Аналізуючи кожен вид динамі-
чної дії, слід також давати йому оцінку з позиції відображення в нормативних документах, оскільки урахування більшості динамічних дій тільки декларується в них без розробки будь-яких методик. Методика. Для дослідження впливу рухомого навантаження в динамічній постановці модель змінено для того, щоб коректно прикласти навантаження між колонами у вигляді імпульсу. Як і проведеному дослідженні рухомого навантаження в статичній постановці, в якій було з’ясовано, що його вплив на станційну конструкцію залежить від глибини закладення, при вирішенні цієї ж задачі в динамічній постановці досліджені дві моделі із глибиною закладення 5 і 10 м. Результати. Із проведеного аналізу можна свідчити, що комплексний аналіз станційної конструкції із проведенням статичних та динамічних розрахунків дозволяє отримати більш повну
інформацію про напружено-деформований стан, яка дозволяє оцінити стан елементів в різних ситуаціях, деякі із яких вірогідно призводять до аварійних ситуацій і повинні бути прогнозовані. Наукова новизна.
Проаналізовано вплив рухомого навантаження в статичній та динамічній постановках. Практична значимість. Розрахунки станцій метрополітену мілкого закладення доповнюються важливим розрахунком в динамічній постановці, а результати такого комплексного аналізу можуть вважатися більш повними.

Біографії авторів

V. D. PETRENKO, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна

Каф. «Тунелі, основи і фундаменти»

O. L. TJUTKIN, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна

Каф. «Тунелі, основи і фундаменти»

Посилання

Augherbaugh, N. Underground appeal is on the rise. [Текст] / N. Augherbaugh, M. Ertent. // – «Rock Products». – 1988. – №11. – pp. 16-23.

Cheon, D. S. Numerical analysis of geotechnical parameters on subsidence due to underground mining [Текст] / D. S. Cheon, S. O. Choi, Y. S. Jeon, C. Ryu. – Underground Space Use: Analysis of the Past and Lessons for the Future, Erdem & Solak, 2005. – London: Taylor & Francis Group, 2005. – pp. 245-251.

Бакиров, Р. О. Динамический расчет и оптимальное проектирование подземных сооружений: Учеб. пособие для вузов [Текст] / Р. О. Бакиров, Ф. В. Лой. – М. : Стройиздат, 2002. – 464 с.

Дашевский, М. А. Распространение волн при колебании тоннелей метро Т[екст] / М. А. Дашевский. // Строительная механика и расчет сооружений, 1974. – № 5. – С. 29-34.

Ильичев, В. А. К вопросу о расчете уровня вибрации в грунте от воздействия метропоездов в тоннелях мелкого заложения Т[екст] / В. А. Ильичев, В. С. Поляков // Тр. НИИОСП, 1983. – Вып. 80. – С. 33-42.

Петренко, В. Д. Применение энергетического подхода для решения динамической задачи взрывного воздействия на строительные конструкции [Текст] / В. Д. Петренко, А. Л. Тютькин. // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – К. : Вид-во НТУ, 2006. – Вип. 73. – С. 235-239.

Петренко, В. Д. Способ комплексной оценки физического состояния системы «крепление-массив» при сейсмических взаимодействиях [Текст] / В. Д. Петренко, А. П. Букань,

А. Л. Тютькин. // Геотехнічна механіка. – Д. : ІГТМ НАНУ ім. М. С. Полякова, 2003. – Вип. 42. – С. 204-208.

Sterling, R. Underground space design [Текст] / R. Sterling. – New York: Van Norstrand Reinhold, 1993. – 370 p.

Юркевич, П. Б. Подземное проектирование – комплексный подход [Текст] / П. Б. Юркевич // Метро и тоннели. – 2002. – № 5. – С. 24-29.

Юркевич, П. Б. Геомеханические модели в современном строительстве [Текст] / П. Б. Юркевич // Подземное пространство мира. – № 1-2. – 1996. – С. 10-31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-04

Номер

Розділ

Статті