DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2013/26647

ТЕХНОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОГО ОЧИЩЕННЯ ТА ШЛЯХИ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНОГО БАЛАСТНОГО ЩЕБЕНЮ У ТРАНСПОРТНОМУ БУДІВНИЦТВІ

А. Pshynko, А. Krasnyuk, Y. Zayac, E. Gromova

Анотація


Мета. На залізницях України існує проблема ефективного очищення баластного щебеню від мазутовміщуючих речовин. Методика. Проаналізувати сучасний стан питання очищення баластного щебеню на залізницях України. Визначити шляхи підвищення ефективності очищення та можливість утилізації баластного щебеню у транспортному будівництві. Результати. При звичайному механічному очищенні баластного щебеню, що застосовується при поточному утриманні колії, не вирішується проблема видалення мазутовміщуючих речовин з поверхні щебеню, що сприяє злипанню та зменшенню жорсткості баластної призми. Наукова новизна. Запропоновано ефективний спосіб доочищення баластного щебеню водяним паром на мобільному обладнанні і подальше його використання у транспортному будівництві. Практична значимість. За результатами досліджень і впровадження розробки на залізничній колії стане можливим 
отримати економічний ефект від повторного використання баластного матеріалу, від зменшення трудомісткості, енергомісткості і вартості поточного утримання залізничної колії, а також вирішити екологічну проблему нагромадження сипких відходів баластного матеріалу, шляхом використання дрібних фракцій баласту у дорожньому будівництві (виготовлення асфальтобетону, основу під дорожнє покриття тощо).


Ключові слова


баластний щебінь; утилізація; відпрацьований баластний щебінь; очищення баластного щебеню; транспортне будівництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Пшінько, О. М. Будівельне матеріалознавство на транспорті [Текст] / О. М. Пшінько, А. В. Краснюк, В. В. Пунагін, О. В. Громова. – Д. : Вид-во Дніпр. нац. унів. залізн. трансп. ім. ак. В. Лазаряна, 2010. – 624 с.

Пшінько, О. М. Аналіз існуючих способів очищення і утилізації забрудненого баластного щебеню [Текст] / О. М. Пшінько, В. П. Лисняк, А. В. Краснюк, О. В. Громова // Вісник Дніпр. нац. унів. залізн. трансп. ім. ак. В. Лазаряна. – 2008. – Вип. 17. – Д. : Вид-во ДНУЗТ, 2007. – С. 209-213.

ДСТУ Б В.2.7-204:2009. Будівельні матеріали. Щебінь із природного каменю для баластного шару залізничної колії. Технічні умови [Текст]. – Чинний від 10.09.2010 р. – К.: Мінрегіонбуд

України, 2010. – 15 с.

Промислова екологія [Текст] : навч. посіб. / С. О. Апостолюк, В. С. Джигирей, І. А. Соколовський та ін. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 430 с.

Верхнее строение пути [Текст] : Учебное пособие / С. В. Смолева. В. В. Овчинников. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2011. – 47 с.

Клотзингер, Е. Щебеночный балласт [Електронный ресурс] / Е. Клотзингер // Железные дороги мира. 2009. – № 3. – С. 65-77. Оригинал : E. Klotzinger. Eisenbahntechnische Rundschau, 2008, № 1/2, S. 34 – 41, № 3, S. 120 – 125. – Режим до-ступа : https://03bb34e-a-b251e4fb-s-sites.googlegroups.com/a/zdmira.com/zdmira/archive-files/dm2009-03_65-77.pdf?attachauth=ANoY7coYEFuaCS8u-U-Xepo7X-...
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)