DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2013/26653

ДО ПИТАННЯ НОРМУВАННЯ СТАТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА НАПЛАВНІ МОСТИ

К. I. Soldatov, Y. N. Gorbatyuk, S. V. Klyuchnik, М. К. Zhurbenko

Анотація


Мета. Метою даної роботи є дослідження статичної роботи наплавних мостів під реальним навантаженням шляхом розробки методики розрахунків, яка б була підкріплена експериментальними даними. 
Методика. Для дослідження роботи наплавного мосту під статичним навантаженням з метою його нормування вибрана методика експериментально-теоретичного дослідження. Теоретичні розрахунки виконані по схемі нерозрізної конструкції на пружних опорах (понтонах) або на пружній основі. Результати. На основі аналізу даних розрахунків та випробувань на реальному об’єкті, встановлено, що теоретичні прогини незначно відрізняються від отриманих при випробуваннях. Наукова новизна. У даному випадку дуже важливим є те, що теоретичні дослідження підкріплені масштабним експериментом на реальному об’єкті з реальним навантаженням. Практична значимість. Проведене експериментально-теоретичне дослідження дає змогу користуватись даною методикою розрахунків наплавних мостів і при проектуванні подібних конструкцій отримувати надійні результати.


Ключові слова


понтон; наплавні мости; жорсткість; прогин; переміщення; завантаження

Повний текст:

PDF

Посилання


Солдатов, К. И. Частные случаи задачи о собственных колебаниях регулярных упруго опертых балок [Текст] / К. И. Солдатов // Вопросы статической и динамической работы мостов. – Д., 1972. – Вып. 127. – С. 72-79.

Солдатов, К. И. Свободные колебания регу-лярных балок и некоторых мостовых кон-струкций на упругих опорах [Текст] : авто-реф. дис. канд. техн. наук … / Ким Иванович Солдатов. – Д., 1971 – 19 с.

Наплавной железнодорожный мост НЖМ-56 [Текст]. – М. : Военное изд-во, 1977 – 343 с.

ВСН 136-78 Инструкция по проектированию вспомогательных сооружений и устройств для строительства мостов [Текст]. – Введ. 1978-01-06. – М. : Минтрасстрой, 2001. – 300 с.

Кисляк, В. П. К вопросу о горизонтальной жесткости опор временных мостов [Текст] / В. П. Кисляк, К. И. Солдатов // Вопросы ди-намики мостов и теории колебаний. – Д., 1979. – Вып. 202/23 – С. 110-117.

Кисляк, В. П. Исследование динамической работы временных железнодорожных мостов [Текст] / В. П. Кисляк, К. И. Солдатов // Во-просы динамики мостов и теории колебаний. – Д., 1979. – Вып. 202/23. – С. 117-122.

Телов, В. И. Наплавные мосты, паромные и ледяные переправы [Текст] / В. И. Телов, И. М. Кануков. – М. : Транспорт, 1978. – 384 с.

Daniels, S. H. State to revisit pontoon fix [Текст] // Engineering News Engineering Record. – 1997. – Dec. 8. – P. 15.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)