DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2013/26658

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ ШАХТНОЇ ЗАТЯЖКИ

К. І. Soldatov, Y. L. Zayac, V. І. Soroka

Анотація


Мета. Досвід експлуатації різного типу шахтних затяжок свідчить про те, що більшість з них мають не достатню несучу здатність, тому основною метою даної роботи є конструювання та розрахунок затяжки, яка б була оптимальною з точки зору вартості та несучої здатності. Методика. Для дослідження вибрана експериментально-теоретична методика, яка ґрунтується на новій формі затяжки у вигляді криволінійного брусу, спеціальній методиці розрахунку та проведенні експериментів на зразках, які виготовлені на заводі мостових залізобетонних конструкцій з різними параметрами, як по бетонній суміші, так і по армуванню. Результати. Результати виконаних розрахунків, проведення випробувань на значній кількості зразків натуральної величини підтвердили, що даний тип затяжки має більшу несучу здатність у зрівнянні з аналогічними зразками у вигляді прямолінійного бруса. Наукова новизна. В публікаціях у даному напрямку немає зразків подібних описаним вище. Сама конструкція та методика розрахунку є новою. Практична значимість. Дану модель затяжки вже виготовляє Павлоградський завод залізобетонних конструкцій. У зрівнянні з прямолінійними аналогами вона мають таку саму вартість, а несучу здатність на 50…100 % більшу та не має тенденції до раптового руйнування, що дуже важливо з точки зору безпеки.

Ключові слова


затяжка залізобетонна; криволінійний брус; експеримент; зразок

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений [Текст] : учебн. для ВУЗов / А. Ф. Смирнов, В. Александров, Б. Я. Лащеников, Н. Н. Шапошников. – М. : Стройиздат, 1984. – 416 с.

Бронштейн, И. Н. Справочник по математике [Текст] / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев – М. : Наука, 1967. – 608 с.

Киселев, В. А. Строительная механика [Текст] : Специальный курс (динамика и устойчивость сооружений) / В. А. Киселев. – М. : Изд-во литературы по стр-ву, 1969. – 431 с.

Снитко, Н. К. Строительная механика [Текст] : учебн. для втузов / Н. К. Снитко. – М. : Высш. школа, 1972. – 486 с.

Колоушек, В. Динамика строительных конструкций [Текст] / В. Колоушек. – М. : Изд-во литературы по стр-ву, 1965. – 631 с.

Громыко, А. О. Механика сплошной среды. Криволинейные брусья, пластины и оболочки [Текст] : Курс лекций / А. О. Громыко, О. В. Громыко и др. – Минск, БГУ, 2005. – 364 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)