DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2013/26661

ХІМІЧНА ТА БІОЛОГІЧНА КОРОЗІЯ БЕТОНУ І ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ МОСТІВ

Valentina Solomka

Анотація


Мета. Актуальним для мостів, що експлуатуються в умовах агресивного середовища є питання корозійної стійкості матеріалу із якого вини виготовлені. Одним із методів рішення цього питання є захист конструкцій від корозії як на етапі виготовлення так і в процесі експлуатації. Методика. Використовуючи дані, що отримані при обстеженні залізобетонних мостів на під’їзних коліях одного із підприємств хімічної промисловості України, проаналізувати причини появи дефектів пов’язаних із експлуатацією споруд у агресив
ному середовищі та розглянути сучасні методи захисту залізобетонних споруд від корозії. Результати. На основі аналізу даних обстеження, встановлено, що в бетоні конструкцій залізобетонних мостів одночасно відбувається два види корозії: хімічна та біологічна. Виділені основні ознаки корозії та указані дефекти конструкцій, що є її наслідками. Наукова новизна. Досліджено дефекти, що виявлені у конструкціях залізобетонних мостів і вказані причини їх виникнення. Проаналізовано механізм впливу корозії бетону на стан залізобетонних мостів. Практична значимість. Організації, що займається утриманням та експлуатацією даних залізобетонних мостів направлено звіт, де на основі обстеження проаналізовані дефекти і пошкодження та розроблені рекомендації по подальшій експлуатації вказаних споруд.


Ключові слова


хімічна корозія; біологічна корозія; корозія бетону; залізобетонний міст; агресивне сере- довище; під’їзна колія; дефект

Повний текст:

PDF

Посилання


Клименко, Є. В. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд: навчальний посібник [Текст] / Є. В. Клименко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с.

Горчаков, Г. И. Строительные материалы: учеб. для вузов [Текст] / Г. И. Горчаков, Ю. М. Баженов. – М. : Стройиздат, 1986. – 688 с.

Дворкін, Л. Й. Теоретичні основи будівельного матеріалознавства [Текст] / Л. Й. Дворкін. – К. : НМКВ0, 1992. – 154 с.

Коррозия бетона и железобетона, методы их защиты [Текст] / В. М. Москвин, Ф. М. Иванов, С. Н. Алексеев, Е. А. Гузеев. – М. : Стройиздат, 1980. – 536 с.

Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение [Текст] / И. А. Рыбьев. – М. : Высш. шк., 2003.- 700 с.

Будівельне матеріалознавство на транспорті: [Текст] / О. М. Пшінько, А. В. Краснюк, В. В. Пунагін, О. В. Громова. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010. – 624 с.

ДБН В.2.3-6:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування [Текст]. – Чинні від 2010-03-01. – К. : Мін регіон буд. України, 2009. – 42 с.

Інструкція по утриманню штучних споруд [Текст] / В. Ф. Сушков, Л. П. Ватуля, М. М. Літвінов і ін. – К. : Транспорт України, 1999. – 96 с.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)