ПРОГНОЗУВАННЯ СТРОКУ СЛУЖБИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ МОСТІВ

Автор(и)

  • D. Shestovitsky Петербурзький державний університет шляхів сполучення Імператора Олександра I

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2013/26668

Ключові слова:

залізобетон, довговічність, хлоридизація, закони аналітичної теорії дифузії

Анотація

Мета. Ця робота присвячена розробці моделі прогнозування строку служби мостів на основі моделювання процесу проникнення хлоридів у захисний шар залізобетонних елементів мостів. Методика. В основі
моделі знаходиться чисельне рішення системи диференціальних рівнянь аналітичної теорії дифузії другого закону А. Фіка . Результати. Наведено приклад розрахунку термінів депассівації захисного шару залізобетонних елементів мостів, що експлуатуються в п’яти кліматичних областях України. Наукова новизна. Запропоновано модель прогнозування строку служби залізобетонних мостів, засновану на оцінці часу хлоридизації захисного шару із урахуванням різних факторів: температури, вологості навколишнього середовища,
напруженого стану, в’яжучої здатності і вологоємності бетону. Практична значимість. Розроблена модель може бути застосована для прогнозу довговічності на стадії проектування.

Біографія автора

D. Shestovitsky, Петербурзький державний університет шляхів сполучення Імператора Олександра I

Каф. «Мости»

Посилання

Пухонто, Л. М. Долговечность железобетонных конструкций инженерных сооружений: (силосов, бункеров, резервуаров, водонапорных башен, подпорных стен): монография [Текст] /

Л. М. Пухонто. – М. : Изд-во АСВ, 2004. – 424 стр. с илл.

СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии [Текст]. – Введ. 1986-01-01. – Госстрой СССР. – М: ЦИТП, 1986.

Brunauer, S. Adsorption in nonporous solids [Текст] / S. Brunauer, J. Skalny, E. Bodor // Journal of Colloid Interface Science, 1969, 30, 546–

Maage, M. Chloride penetration in high performance concrete exposed to marine environment [Текст] / M. Maage, S. Helland, J. E. Carlsen //

Proc of RILEM international Workshop on Durability of High Performance Concrete, Wien, February 14-15 1994. – Р. 194-207.

Mangat, P. S. Prediction of long term chloride concentration in concrete [Текст] / P. S. Mangat, B. T. Molloy // Materials and, Vol. 27. – Р. 338-346.

Martin-Perez, B. Numerical solution of mass transport equations in concrete structures [Текст] / B. Martin-Perez, S. Pantazopoulou, , M. Thomas, // Computers and Structures, 2001, 79. – Р. 1251-1264.

Papadakis, V. G. Effect of supplementary cementing materials on concrete resistance against carbonation and chloride ingress [Текст] /

V. G. Papadakis // Cement and Concrete Research, 2000, 30(3). – Р. 1215-1223.

Saetta, A. Analysis of chloride diffusion into partially saturated concrete [Текст] / A. Saetta, R. Scotta, R. Vitaliani // ACI Materials Journal, 1993, 90(5). – Р. 441-451.

Takewaka, K. Quality and Cover Thickness of Concrete Based on the Estimation of Chloride Penetration in Marine Environments [Текст] /

K. Takewaka, S. Mastumoto // ACI SP 109-17, American Concrete Institute,1988. – Р. 381-400.

Tingcheng, Yan Durability of Pre-stressed Concrete Structure Suffering from Chloride Ions’ Invasion [Текст] / Yan Tingcheng, Lu Chunhua, Wu Zhiren, Liu Ronggui // International Journal of Nonlinear Science, 2008, Vol.5. – Р. 184-192.

Xi, Y. Moisture diffusion in cementious materials adsorption [Текст] / Y. Xi, Z. Bazant, H. Jennings // Advanced Cement Based Materials, 1994, 1(6). – P. 324-325

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-08

Номер

Розділ

Статті