ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ АРМАТУРИ З ВИСОКИМ РІВНЕМ МІЦНОСТІ

Автор(и)

  • I. A. Vakulenko Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  • S. V. Proydak Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  • N. N. Grichenko Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  • N. A. Grischenko Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  • Yu. L. Nadezhdin Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
  • S. А. Plitchenko Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2014/40168

Ключові слова:

мікроструктура, мартенсит, холодна деформація, міцність, пластичність, арматура

Анотація

Мета. Оцінка впливу технологічних складових на комплекс властивостей при виготовленні арматури з високим рівнем міцності. Методика. Матеріалом для дослідження була обрана низьколегована сталь 20ХГС2. Термічне зміцнення стрижнів діаметром 6,5 мм здійснювали прискореним охолодженням від температур нагріву 1080…1100 °С. Відпуск проводили в камерних печах. Холодну пластичну деформацію здійснювали волочінням. Механічні властивості визначали з аналізу кривої розтягання. Мікроструктуру вивчали з використанням світлового мікроскопу і методик кількісної металографії. В якості параметра стану тонкої кристалічної будови металу була використана ширина лінії ( ) рентгенівської інтерференції (220). Результати. Послідовно показана зміна комплексу властивостей в залежності від температури кінця прискореного охолодження катанки зі сталі, яка досліджується. Наведений аналіз структурного стану термозміцненого прокату і після різних ступенів пластичної деформації волочінням. В роботі показано, що після деформації 20…30 % прискорено охолодженої сталі 20ХГС2 до температури 580…600 °С, відносне видовження сталей зберігалося на рівні 6 %, а міцність досягає значень 2000…2100 МПа. Використання операції відпуску в середньому інтервалі температур дозволяє підвищити пластичні властивості попередньо термічнозміцненого, холоднодеформованого прокату. Наукова новизна. Деформування термічно зміцненої низьколегованої сталі 20ХГС2 супроводжується монотонним зменшенням ширини лінії рентгенівської інтерференції (220). Темп підвищення міцності при  холодному деформуванні сталі з мартенсито-бейнітними структурами обумовлений одночасним розвитком процесів пом’якшення від розпаду мартенситних структур і деформаційного зміцнення. Практична значимість. Результати досліджень можуть бути використані для розробки технології виготовлення високоміцного арматурного прокату в промислових умовах металургійного виробництва

Біографії авторів

I. A. Vakulenko, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

кафедра технології матеріалів

S. V. Proydak, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

кафедра технології матеріалів

N. N. Grichenko, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

кафедра технології матеріалів

N. A. Grischenko, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

кафедра технології матеріалів

Yu. L. Nadezhdin, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

кафедра технології матеріалів

S. А. Plitchenko, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

кафедра технології матеріалів

Посилання

Бабич, В. К. Деформационное старение стали [Текст] / В. К. Бабич, Ю. П. Гуль, И. Е. Долженков – Москва : Металлургия, 1972. – 320 с.

Бернштейн, М. Л. Термомеханическая обработ-ка металлов и сплавов [Текст] / М. Л. Бернштейн – Москва : Металлургия, 1968. –1172 с.

Большаков, В. И. Упрочнение строительных сталей повышенной и высокой прочности после контролируемой прокатки [Текст] / В. И. Большаков. – Торонто, Канада : Базилиан Пресс, 1998. – 312 с.

Вакуленко, І. О. Структурний аналіз в ма-теріалознавстві [Текст] / І. О. Вакуленко. – Дніпропетровськ : Маковецький, 2010. – 124 с.

Вакуленко, И. А. Морфология структуры и деформационное упрочнение стали / И. А. Ваку-ленко, В. И. Большаков. –Днепропетровск : Маковецкий, 2008. – 196 с.

Коттрелл, А. Х. Дислокации и пластическое течение в кристаллах [Текст] / А. Х. Коттрелл. – Москва : Металлургиздат, 1958. – 255 с.

Курдюмов, Г. В. Превращения в железе и стали [Текст] / Г. В. Курдюмов, Л. М. Утевский, Р. И. Энтин – Москва : Наука, 1977. – 236 с.

Atkinson, J. D. The Work – hardening of Copper – Silica: IV. The Bauschinger Effect and Plastic Re-laxation [Text] / J. D. Atkinson, L. M. Brown, W. B. Stobs // Philosophical Magazine. – 1974. – Vol. 30, № 6. – P. 1247–1280.

Bhadeshia, H. K. D. H. Bainite in Steels [Text] / H. K. D. H. Bhadeshia – Cambridge : The Univer-sity Press, 2001. – 237 p.

Davenport, A. T. The Hot Deformation of Austen-ite [Text] / A. T. Davenport – New York, USA, 1977. – рр. 517 – 536.

Li, J.C.M. Consequence of asymmetric energy bar-riers to dislocation motion [Text] / J.C.M. Li // Acta Met. 1970, vol. 18. – № 10. – pp. 1099-1105.

Pickard, S. M. Strain – ageing behavior of fatigued Fe-N-C alloys [Text] / S. M. Pickard // Acta Met, 1990, vol. 38. – № 3. – pp. 397-401.

Vakulenko, I. A. Effect of the morphology and size of iron carbide on the fatigue strength of carbon steels [Text] / I. A. Vakulenko, O. N. Perkov // Russian Metallurgy. – vol. 2008, № 3. – pp. 225-228.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-08-20

Номер

Розділ

Статті