DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2014/40359

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕЦЕВОГО ВОЛОКНА У ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПРОГОНОВИХ БУДОВАХ ЗАЛІЗНИЧНИХ МОСТІВ

V. G. Vyskrebentsev, K. I. Soldatov

Анотація


Мета. У даній роботі представлено використання вуглецевого волокну у якості стержнів арматури для армування залізобетонної прогонової будови довжиною 13,5 м порівняно з прогоновою будовою аналогічної довжини, але з використанням звичайної арматури. Методика. Розрахунок ведеться за методикою, описаною у методичних вказівках при проектуванні та розрахунку залізобетонних прогонових будов з каркасно-зварної арматури. Результати. На основі приведеного дослідження була встановлена ефективність використання композитної арматури у якості робочої для армування нею прогонової будови. Наукова новизна. Доведена можливість використання композитної арматури у якості елемента, що працює на розтяг у прогонової будови. Практична значимість. Встановлення арматури такого типу дозволить знизити вартість прогонової будови та збільшити її термін експлуатації.

Ключові слова


вуглецеве волокно; каркасно-зварна арматура; композитна арматура

Повний текст:

PDF

Посилання


Борщов, В. И. Расчет железобетонного пролетного строения с каркасно-сварной арматурой под железную дорогу [Текст] / В. И. Борщов. – Днепропетровск : ДИИТ, 1999. – 56 с.

ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування [Текст]. – Чинні від 2007-02-01. – Київ : Мін. буд., архіт. та житл.-комун. госп-ва, 2006. – 359 с.

Сімамура, С. Углеродные волокна [Текст] : пер. з японс. / С. Сімамура – Москва : Мир, 1987.

Будницький, Г. А. Углеродные волокнистые материалы, применяемые в качестве армирующих наполнителей [Текст] / Г. А. Будницкий // Журн. ВХО им. Д. И. Менделеева. 1989. – Т. 34. – № 5. – С. 438-446.

Хімічний портал ChemPort.Ru : [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_3917.html

Вармастрой. Ремонт и усиления конструкций [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.varmastroy.ru/articles/item/37/

Полимерпортал России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.polimerportal.ru/index.php/2008/11/po luchenie-uglerodnyx-volokon-i-ix-svojstva/
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)