ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕЦЕВОГО ВОЛОКНА У ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПРОГОНОВИХ БУДОВАХ ЗАЛІЗНИЧНИХ МОСТІВ

Автор(и)

  • V. G. Vyskrebentsev Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна http://orcid.org/0000-0002-6824-8235
  • K. I. Soldatov Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2014/40359

Ключові слова:

вуглецеве волокно, каркасно-зварна арматура, композитна арматура

Анотація

Мета. У даній роботі представлено використання вуглецевого волокну у якості стержнів арматури для армування залізобетонної прогонової будови довжиною 13,5 м порівняно з прогоновою будовою аналогічної довжини, але з використанням звичайної арматури. Методика. Розрахунок ведеться за методикою, описаною у методичних вказівках при проектуванні та розрахунку залізобетонних прогонових будов з каркасно-зварної арматури. Результати. На основі приведеного дослідження була встановлена ефективність використання композитної арматури у якості робочої для армування нею прогонової будови. Наукова новизна. Доведена можливість використання композитної арматури у якості елемента, що працює на розтяг у прогонової будови. Практична значимість. Встановлення арматури такого типу дозволить знизити вартість прогонової будови та збільшити її термін експлуатації.

Біографії авторів

V. G. Vyskrebentsev, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Галузева науково-дослідна лабораторія штучних споруд, фахівець І-категорії

K. I. Soldatov, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Кафедра мостів, к.т.н., доцент

Посилання

Борщов, В. И. Расчет железобетонного пролетного строения с каркасно-сварной арматурой под железную дорогу [Текст] / В. И. Борщов. – Днепропетровск : ДИИТ, 1999. – 56 с.

ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування [Текст]. – Чинні від 2007-02-01. – Київ : Мін. буд., архіт. та житл.-комун. госп-ва, 2006. – 359 с.

Сімамура, С. Углеродные волокна [Текст] : пер. з японс. / С. Сімамура – Москва : Мир, 1987.

Будницький, Г. А. Углеродные волокнистые материалы, применяемые в качестве армирующих наполнителей [Текст] / Г. А. Будницкий // Журн. ВХО им. Д. И. Менделеева. 1989. – Т. 34. – № 5. – С. 438-446.

Хімічний портал ChemPort.Ru : [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_3917.html

Вармастрой. Ремонт и усиления конструкций [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.varmastroy.ru/articles/item/37/

Полимерпортал России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.polimerportal.ru/index.php/2008/11/po luchenie-uglerodnyx-volokon-i-ix-svojstva/

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-07-02

Номер

Розділ

Статті