DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2014/40389

ЗАСТОСУВАННЯ НАПЛАВНИХ МОСТІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ БУДІВНИЦТВА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Y M GORBATYUK, V M YARMOLYUK, М S ARTEMYEV

Анотація


Мета. Дослідження роботи конструкцій елементів наплавного мосту (понтони, прогонові споруди). Методика. Наведені приклади стосовно доцільності застосування та прийняття тих чи інших рішень згідно
з вихідними даними на місцевості. Результати. Завдяки накопиченому досвіду в подібних ситуаціях є можливість швидкого, правильного і чіткого реагування на надзвичайні ситуації, які трапляються і можуть надалі траплятися в зоні проведення АТО. Мається на увазі наведення переправ через водні перешкоди в безпосередній близькості (на обході) до зруйнованих повністю або частково пошкоджених мостів.
Наукова новизна. Ведеться налагодження й відпрацьовування нових концепцій згідно з жорсткими технічними умовами відновлення транспортних споруд. Практична значимість. Результати досліджень застосовані при відновленні мостів в зоні АТО.

Ключові слова


Держспецтрансслужба; понтон; міст; понтонний міст; НЖМ-56; РЕМ-500

Повний текст:

PDF

Посилання


Питання Державної спеціальної служби транспорту : Указ Президента України від 06.08.2004 № 873 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/873/2004.

Квитко, А. В. Отечественное военное мостостроение [Электронный ресурс] / А. В. Квитко, В. А. Рыбицкий // Военно-исторический жур-нал. – 2007. – № 7. – Режим доступа: http://militera.lib.ru/periodic/0/v/voennoistorichesky-zhurnal/vij_2007-07.pdf).

Наплавной железнодорожный мост НЖМ-56 [Текст]. – Москва : Военное изд-во, 1977. – 343 с.

Мальков, М. І. Державна спеціальна служба транспорту – історія і сьогодення. Перспективи та пріоритети розвитку [Текст] / М. І. Мальков. – Дніпропетровськ, 2013. – 143 с.

Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру : Закон України від 08.06.2000

№ 1809-III [Електронний ресурс] // Інформаційно-пошукова правова система Нормативні акти України (НАУ). – Режим доступу : http://www.nau.ua.

Офіційний сайт Міністерства інфраструктури України. Фотографії.

http://www.mtu.gov.ua/uk/news/44019.html. – Назва з екрану.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)