КВАЗІЛІНІЙНІ ГРАФІЧНІ МОДЕЛІ ПРОСТОРУ

Автор(и)

  • А D MALYI Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна
  • YU YA POPUDNIAK Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна
  • Т V ULCHENKO Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна
  • Т V STAROSOL’SKA Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2014/40432

Ключові слова:

моделювання простору, казілінійні моделі, перетворення простору, нелінійні поверхні, графічна конструкція, аксіоматична конструкція

Анотація

Мета. Метою цієї роботи є дослідження квазілінійних моделей простору. Методика. Питання моделювання простору, в тому числі побудова графічних площинних моделей простору, актуальні, як в теоретичному плані, так і в плані застосування досліджених на їх основі нелінійних поверхонь для конструювання технічних форм деталей і агрегатів робочих органів будівельних машин, серединних поверхонь оболонок, поверхонь турбулентних лопаток та ін. Результати. У статті вирішувалися завдання: 1.Яким вимогам повинні задовольняти проектуючі криві, іншими словами, якого типу криві можуть бути використані для створення квазілінійної моделі простору; 2. Досліджувалось просторове перетворення, породжене квазімоделлю
перетворення двох суміщених просторів; подані конструктивні засоби здійснення зазначеного перетворення на епюрі Монжа. Практична значимість. Розглянуте перетворення простору може бути застосоване для конструювання технічних форм, поверхонь складних деталей і конструкцій для будівництва тунелів і мостів.

Біографії авторів

А D MALYI, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна

Каф. «Графика»

YU YA POPUDNIAK, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна

Каф. «Графика»

Т V ULCHENKO, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна

Каф. «Графика»

Т V STAROSOL’SKA, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна

Каф. «Графика»

Посилання

Джапаридзе, И. С. Конструктивное отображение проективных преобразований пространства [Текст] / И. С. Джапаридзе. – Тбилиси, ГПИ, 1964. – 124 с.

Джапаридзе, И. С. Основные плоскостные модели пространства и их производные [Текст] / И. С. Джапаридзе. – Тбилиси, ГПИ, 1964. –

№ 3. – 96 с.

Михайленко, В. Е. Формообразование оболочек в архитектуре [Текст] / В. Е. Михайленко, В. С. Обухова, А. Л. Подгорный. – Киев : Будивельник, 1972. – 205 с.

Иванов, Г. С. К вопросу модулирования алгебраических поверхностей центральными кремоновыми преобразованиями [Текст] / Г. С. Иванов // Научные труды Московского лесотехни-

ческого института. Взимнозначные соответствия в проектировании машин лесной промышленности. – Москва, 1973. – Вып. 54. – 141 с.

Hohenberg, F. Projektionen proektiver raume [Теxt] / F. Hohenberg. – Montsch. Math., 1957. – N1. – Р. 61.

Малый, А. Д. Система двуосевых проекций с двойными осями [Текст] / А. Д. Малый, В. С. Обухова // Сборник Прикладная геомет-

рия и инженерная графика. – Киев : Будивельник, 1967. – Вып. V. – 172 с.

Малый, А. Д. Нелинейные преобразования с двумя плоскостями двойных точек [Текст] / А. Д. Малый // Сборник Прикладная геометрия и инженерная графика. – Киев : Будивельник,

– Вып. XII. – 168 с.

Михайленко, В. Є. Інженерна та комп’ютерна графіка [Текст] / В. Є. Михайленко, В. В. Ванін, С. Н. Ковальов. – Киев : Каравела, 2003. – 343 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-07-02

Номер

Розділ

Статті