DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2014/40434

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ГІДРОТЕХНІЧНИХ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ

VITALIY МОМОТ

Анотація


Мета. Структура бетонної суміші, починаючи з процесу її перемішування, знаходиться у постійному розвитку. Головними умовами управління процесом змішування є максимально можлива дезагломерація часток, зниження в’язкості суміші й підвищення її однорідності. Методика. Виконані експериментальні дослідження структури цементно-піщаного розчину підвищеної рухливості для трубопровідного транспорту. Результати. Досліджено особливості структуроутворення цементного каменю з мікронаповнювачем і плас-
тифікуючими добавкама в умовах підводного твердіння. На основі аналізу проведених досліджень встановлено, що отримання гідротехнічного бетону із заданими властивостями можливо в результаті застосування спеціальної технології бетонування з використанням високорухливого цементно-піщаного розчину, наповненого активним мікронаповнювачем в комплексі з модифікованим для умов підводного застосування пластифікатором. Наукова новизна. Експериментально підтверджена ефективність використання високо рухливого цементно-піщаного розчину для ін’єктування міжзернових просторів крупного заповнювача при підводному бетонуванні. Практична значимість. Проведені дослідження структури підводного бетону й обґрунтована технологія ін’єкційного методу підводного бетонування.

Ключові слова


хімічні добавки; суперпластифікатори; високорухливі суміші; міцність; підводні бетони; модифікатор; наповнювач; ін’єктування

Повний текст:

PDF

Посилання


Батраков, В. Г. Модифицированные бетоны. Теория и практика [Текст]: / В. Г. Батраков. – Москва : Технопроект, 1998. – 768 с.

Салия, М. Г. Физико-химические исследования цементного камня с химическими и минеральными добавками, повышающими трещиностойкость и водонепроницаемость [Текст] / М. Г. Салия, Т. А. Костюк, Ю. А. Спирин, А. А. Плугин // Збірник наук. праць УДАЗТ. –

– № 130. – С. 49-56.

Нікіфорова, Н. А. Вплив комплексних модифікованих добавок на морозостійкість важких бетонів [Текст] / Н. А. Нікіфорова, В. О. Момот, О. О. Вергун // Збірник наук. праць ДНУЗТ. – 2012. – № 2. – С. 41-44.

Коваленко, В. В. Исследование структуры и свойств минеральных добавок для бетонов и строительных растворов [Текст] / В. В. Кова-

ленко, С. В. Коваленко, А. И. Вовк, Ю. Л. Заяц // Збірник наук. праць ДНУЗТ. – 2012. – № 1. – С. 28-32.

Чуб, А. А. Исследование морозостойкости, прочностных и деформативных свойств бетона от технологических характеристик бетонных смесей [Текст] / А. А. Чуб // Збірник наук. праць ДНУЗТ. – 2012. – № 1. – С. 120-125.

Романенко, О. В. Фізико-хімічні дослідження цементного каменю з добавками суперпластифікатора та прискорювача твердіння [Текст] /

О. В. Романенко // Збірник наук. праць УДАЗТ. – 2012. – № 130. – С. 40-49.

Приходько, А. П. Вибровакуумированные шлакозолобетоны и золобетоны [Текст] / А. П. Приходько, Т. М. Павленко, А. Р. Аббасова //Вісн. ДНУЗТ. – 2011. – № 38. – С. 165-169.
ISSN 2413-6212 (Online)

ISSN 2227-1252 (Print)