МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ АРКОВИХ ПРОГОНОВИХ БУДОВ З ЇЗДОЮ ПОВЕРХУ МЕТОДОМ КЛАСИФІКАЦІЇ

Автор(и)

  • N М POPOVICH Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • D YU IGNATENKO Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/bttrp2014/40546

Ключові слова:

вантажопідйомність, класифікація, залізобетонні мости, проїзна частина, головна балка

Анотація

Мета. Порівняння класів рухомого складу з класами елементів прогонових будов дозволяє судити про можливість та умови пропуску його по мостах. Методика. Для головних балок прогонової будови визначають максимальну інтенсивність тимчасового вертикального рівномірно розподіленого навантаження, яка не викликає наступ граничного стану при нормальній експлуатації моста. Розраховану таким чином інтенсивність надалі для стислості називають допустимим тимчасовим навантаженням. Результати. За виведеними формулами були отримані класи головних балок проїзної частини Дарницького залізничного моста. Наукова новизна. Виведено формули для визначення класів головних балок проїзної частини арочних залі-
зобетонних прогонових будов з їздою поверху і визначені способи навантажування багатозначних ліній впливу у разі різних варіантів розрахунку. Порівняння отриманих класів дозволяє оцінити точність і похибку у визначенні за різними розрахунковими схемами. Практична значимість. За цією методикою були визначені класи головних балок проїзної частини Дарницького моста, як приклад.

Біографії авторів

N М POPOVICH, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Каф. «Мости», доцент

D YU IGNATENKO, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Каф. «Мости»

Посилання

Руководство по определению грузоподъемности железобетонных пролетных строений железнодорожных мостов [Текст] – МПС. Москва : Транспорт, 1989. – 125 с.

Руководство по определению грузоподъемности металлических пролетных строений железнодорожных мостов [Текст]. – МПС. Москва : Транспорт, 1987. – 272 с.

ДБН В.2.3-14:2006. Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування [Текст]. – Чинні від 2007-02-01. – Київ : Мін. буд., архіт. та житл.-комун. госп-ва, 2006. – 359 с.

Поливанов, Н. И. Проектирование и расчет железобетонных и металлических автодорожных мостов [Текст] Учебн. пособие / Н. И. Поливанов. ‒ Москва : Транспорт, 1970. ‒ 516 с.

Кириллов, В. С. Строительство мостов и труб. (Справочник инженера) [Текст] / В. С. Кириллов. – Москва : Транспорт, 1975. – 600 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-07-02

Номер

Розділ

Статті